SQL API / Wprowadzenie

Usługa SQL API polega na skonfigurowaniu połączenia do bazy danych po stronie SerwerSMS lub Klienta i utworzeniu odpowiednich tabel do wysyłki i odbioru wiadomości. Wysyłka wiadomości odbywa się na zasadzie dopisania rekordu do odpowiedniej tabeli w bazie danych. W przypadku odbioru wiadomości, SerwerSMS dopisze do odpowiedniej tabeli nowy rekord w momencie otrzymania wiadomości przypisanej do wybranego Klienta.

Konfiguracja połączenia może przebiegać na dwa sposoby:

1. Po stronie SerwerSMS, czyli w systemie tworzony jest wydzielony dostęp do części bazy a Klient operuje na bazie i tabelach znajdujących się na platformie SerwerSMS.

2. Po stronie Klienta, czyli Klient na swoim serwerze tworzy strukturę tabel we własnej bazie danych, konfiguruje ustawienia w Panelu Klienta SerwerSMS a system SerwerSMS łączy się cyklicznie do bazy Klienta i sprawdza czy np. są jakieś nowe rekordy do przetworzenia. Jeśli tak, pobiera je i przekazuje do przetworzenia.

Dostępne możliwości:

- wysyłka wiadomości SMS ECO+, SMS FULL, VOICE
- aktualizacja raportów doręczenia
- odbiór wiadomości SMS ECO+, ND, SC, NDI, SCI
- wspierane typy baz danych: MySQL, PostgreSQL oraz MSSQL

Aby wysłać SMS ECO+, pole nadawcy należy zostawić puste. Dla wiadomości VOICE, pole powinno mieć wartość "VOICE".

W przypadku posiadania więcej niż jednej aktywnej konfiguracji SQL API w ramach konta głównego lub użytkownika, wiadomości przychodzące będą umieszczane w tabeli dla każdej konfiguracji.