Email2SMS / Wysyłanie wiadomości SMS

Przykładowa wiadomość email tworzona przy pomocy programu Outlook Express przedstawiona jest poniżej. Wiadomość musi zostać wysłana na adres sms@email2sms.serwersms.pl (w przypadku wersji statycznej) lub numer@email2sms.serwersms.pl (czyli np. 500600700@email2sms.serwersms.pl w przypadku wersji dynamicznej).  W polu temat powinna zawierać parametry takie jak klucz oraz numer (dla wersji statycznej). W polu temat mogą zawierać się również dodatkowe parametry takie jak nadawca, raport oraz flash. Treść wiadomości powinna znajdować się w polu wiadomości i kończyć się wyrazem „END” w nowej linii. Jest to o tyle istotne, że dostawcy skrzynek email (najczęściej darmowych) doklejają na końcu wiadomości email informacje reklamowe i trzeba wyraźnie zaznaczyć gdzie kończy się treść wiadomości przekazanej do wysłania jako SMS.

pdf rys3

Rysunek 2: tworzenie wiadomości Email2SMS (statyczny adres odbiorcy) przy pomocy programu do obsługi poczty email.

pdf rys3

Rysunek 3: tworzenie wiadomości Email2SMS (dynamiczny adres odbiorcy) przy pomocy programu do obsługi poczty email.

Dostępne parametry w polu temat:

Parametr Przykładowa wartość lub format Opis
klucz Np. „dsf778sd6f78d6s”, „098765432” lub „mojehasloabc” itp. Pole klucz zastępuje hasło do konta głównego. Klucz oraz adres email nadawcy jednoznacznie identyfikują Abonenta.
numer 509693444, +48509693444 lub „forward” w przypadku gdy wiadomość ma zostać przesłana jako Forward. Dla wielu numerów np. 500600700;600542321;(...) Numer telefonu odbiorcy, w formacie międzynarodowym (np. +48 na początku) lub numer 9-cio cyfrowy (zostanie automatycznie poprawiony na format z +48). Wiadomość można wysłać na kilka numerów naraz, w tym celu należy podawać numery telefonów oddzielane średnikami. Wartość wspierana dla wersji statycznej.
nadawca Nazwa własna (max 11 znaków, duże i małe litery oraz liczby i znak spacji) lub numer w formacie +48509693444. Numerem może być: 1. numer dostępowy lub numer skrócony współdzielony +48503340503 (jeśli Abonent posiada tą usługę, obsługa odpowiedzi) 2. numer dostępowy indywidualny lub numer skrócony tzw. Short Code (jeśli Abonent posiada tą usługę, obsługa odpowiedzi) Parametr opcjonalny, umożliwia zmianę pola nadawcy wiadomości SMS na dowolny numer lub nazwę. Jako numer należy podać numery podane w Panelu Klienta i pomyślnie potwierdzone. Nazwa nadawcy powinna być zarejestrowana w panelu klienta w menu Ustawienia wiadomości -> Nazwy nadawcy SMS FULL.
flash „1” lub „tak” lub „TAK” Parametr opcjonalny. Aby wysłać wiadomość SMS jako Flash (od razu wyświetlającą się na ekranie telefonu) parametr flash musi mieć wartość podaną obok.
dlugosc 1,2,3 lub 4 Maksymalna ilość wiadomości które mają być wysłane w przypadku gdy długość wiadomości będzie większa niż 160 znaków i mniejsza niż 612 znaków. W celu wysyłki długich wiadomości należy dodatkowo odblokować limit długich SMS w panelu klienta w menu Ustawienia konta -> Preferencje.
raport   „1” lub „tak” lub „TAK” W przypadku ustawienia tej wartości na podaną obok, zostanie odesłana informacja zwrotna na adres email informująca o statusie wiadomości wysłany, niewysłany, doręczony, niedoręczony itp.
pl „1” lub „tak” lub „TAK” Parametr pozwalający na wysyłkę w wiadomości SMS polskich znaków. W przypadku jego braku litry takie jak np. ą,ę,ć... zostaną zamienione na ich odpowiedniki bez "ogonków": a,b,c itd.

Parametry oznaczone pogrubieniem są obowiązkowe. Pozostałe są opcjonalne.

Parametry należy wpisywać w polu temat w następującym formacie:

Parametr1: wartość1, Parametr2: wartość2, Paramert3: wartość3… itp.

Poprawnie skonstruowany temat może zatem wyglądać następująco:

klucz: sd8f6ads67, numer: 509693444, nadawca: SerwerSMS.pl, flash: tak

lub

klucz: trudnyklucz, numer: +48509693444, nadawca: +48503340503, flash: tak, raport: tak, pl: tak

lub

klucz: 0987654321, numer: 509693444

W powyższym przypadku (po autoryzacji w postaci porównania adresu email nadawcy oraz klucza z wzorcami Abonenta) wiadomość o treści wyciągniętej z treści wiadomości email zostanie wysłana na numer 509693444 gdzie jako nadawca ustawiona będzie nazwa „SerwerSMS.pl” (będzie to zatem wiadomość SMS typu FULL) . Dodatkowo zastosowanie parametru „Flash: 1” lub „Flash: tak” spowoduje, że wiadomość od razu pojawi się na ekranie telefonu.

W przypadku wiadomości FULL SMS istnieje konieczność autoryzowania każdego nagłówka przed użyciem go w wysyłce SMS FULL. Dopiero zaakceptowany nagłówek może zostać użyty do wysyłki wiadomości SMS. W przypadku gdy nazwa nadawcy nie będzie dodana w Panelu Klienta lub jej status nie zostanie uaktualniony na „możliwy do użycia w wysyłce”, wiadomość SMS przesłana za pośrednictwem usługi email2sms nie zostanie wysłana a nadawca otrzyma zwrot email informujący o wystąpieniu błędu.

W przypadku gdy ustawiono parametr raportów doręczenia („raport: tak”) lub zaznaczono opcję przesyłania raportów w Panelu Klienta przy danym kluczu i adresie email, zostanie wysłana wiadomość zwrotna w przypadku gdy wiadomość SMS zostanie doręczona lub niedoręczona do odbiorcy bądź gdy wiadomość nie zostanie wysłana z różnych przyczyn.

Parametr „nadawca: wartość” określa czy ma być wysłany SMS ECO+ czy też SMS FULL. Jeśli w temacie nie ma informacji o nadawcy, wysyłana jest wiadomość SMS ECO+. Jeśli parametr „nadawca” został podany, wtedy wiadomość taka będzie wysłana jako wiadomość SMS FULL. W przypadku gdy Abonent nie posiada odpowiednich uprawnień do wysyłania wiadomości SMS FULL, pole nadawcy zostanie pominięte i wiadomość zostanie wysłana jako SMS typu ECO.

W przypadku gdy w Panelu Klienta zaznaczona jest opcja Forward, raport doręczenia nie jest uaktualniany w postaci wiadomości zwrotnych email. W celu sprawdzenia statusu wysyłki, należy wejść do Panelu Klienta i tam samodzielnie dokonać kontroli kampanii SMS.

W przypadku problemów z kodowaniem znaków specjalnych, prosimy o weryfikację kodowania ustawionego w nagłówkach wiadomości oraz zastosowanego kodowania w treści wiadomości. Kodowanie to powinno być spójne tj. jeśli tekst ma kodowanie UTF-8, w nagłówku powinna znaleźć się taka informacja np. Content-Type: text/plain; charset="utf-8". Zalecamy stosowanie kodowania UTF-8, ISO-8859-2 lub windows-1250.