HTTPS XML API / Własne identyfikatory wiadomości (usmsid)

Przy wysyłkach wiadomości, oprócz identyfikatorów zwracanych przez system SerwerSMS.pl, Klient może zdefiniować własne identyfikatory dla zgłaszanych wiadomości. Do tego celu służy zmienna „usmsid” i może przyjmować wartości alfanumeryczne z zakresu a-z, A-Z oraz 0-9, oraz minimalną długość 3 znaki i maksymalną 50 znaków. 

Wiadomości z własnymi identyfikatorami można wysyłać zarówno jako pojedyncze wiadomości jak również grupowe czy też spersonalizowane. Dla pojedynczej wiadomości należy po prostu dodać w zapytaniu zmienną usmsid oraz jej wartość nadaną przez Klienta, np.:

https://api1.serwersms.pl/zdalnie/index.php?login=demo&haslo=demo&akcja=wyslij_sms&numer=%2B48500600700&wiadomosc=testowa_wiadomosc&usmsid=123abc1

Dla wysyłki masowej, należy określić listę identyfikatorów usmsid w kolejności takiej w jakiej przekazywane są kolejne numery. Kolejne identyfikatory usmsid powinny być oddzielone od siebie przecinkami np.:

https://api1.serwersms.pl/zdalnie/index.php?login=demo&haslo=demo&akcja=wyslij_sms&numer=%2B48500600700,%2B48500600701,%2B48500600702&wiadomosc=testowa_wiadomosc&usmsid=123abc1, 123abc2,123abc3

W powyższym przykładzie numery mają następujące identyfikatory usmsid:
+48500600700 – 123abc1
+48500600701 – 123abc2
+48500600702 – 123abc3

Analogicznie wygląda sytuacja w przypadku wysyłki wiadomości spersonalizowanych. Kolejne identyfikatory usmsid powinny odpowiadać zgłaszanym wiadomościom wraz z numerami.

Ilość przekazywanych grupowo numerów/wiadomości spersonalizowanych oraz identyfikatorów usmsid musi się zgadzać. Jeśli ilości nie będą zgodne, żadna z wiadomości nie zostanie wysłana a system zwróci błąd ogólny. Podobnie jest z wartościami identyfikatorów usmsid tj. jeśli choć jeden identyfikator zawiera niedopuszczalne znaki, zwrócony zostanie błąd ogólny.