Email2SMS / Wprowadzenie

SerwerSMS.pl umożliwia wysyłanie wiadomości SMS poprzez funkcję Email2SMS. Do utworzenia wiadomości email może posłużyć zarówno dowolny program pocztowy program poczty email lub język programowania z dostępem do usług email.

Komunikacja z SerwerSMS.pl odbywa się poprzez przesłanie na określony adres email odpowiednio przygotowanej wiadomości elektronicznej email która zawiera m.in. adres email nadawcy, klucz, numer  telefonu oraz wiadomość. Dostępne są również opcjonalne parametry które zostaną opisane bardziej szczegółowo w dalszej części dokumentacji.

Usługa Email2SMS wymaga, aby przesyłane wiadomości SMS były tworzone w formacie tekstowym (text/plain). Jeśli wiadomość zostanie stworzona z użyciem znaczników HTML (text/html), powinna również być prawidłowo zinterpretowana i przetworzona jednak zdecydowanie zaleca się stosowanie wiadomości email pozbawionych dodatkowych znaczników HTML.