SQL API / Konfiguracja po stronie Klienta

Klient może utowrzyć bazę danych lub udostępnić część istniejącej bazy. W przypadku tabel, Klient może skorzystać ze struktury zaproponowanej przez SerwerSMS (kod do utworzenia tabel dostępny poniżej) lub ew. skonfigurować dostęp do bazy i tabeli wypełniając w Panelu Klienta pola związane z połączeniem do bazy, nazwą i strukturą tabeli. Adres IP z którego nastąpi połączenie w celu pobrania wiadomości do wysłania, aktualizacji raportów oraz dopisania odpowiedzi to: 94.152.131.145.

Dla tabeli z wiadomościami do wysłania, niezbędne jest określenie pól:
- nazwa tabeli
- id rekordu
- numer
- nadawca
- wiadomość
- smsid
- raport doręczenia
- godzina raportu doręczenia
- kod raportu doręczenia
- opis raportu doręczenia
- flagi
- części

Domyślna struktura tabeli do wysyłki wiadomości:

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `SerwerSMS_MT` (
  `id` int(10) unsigned NOT NULL,
  `number` varchar(20) COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
  `sender` varchar(20) COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
  `message` text COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
  `date` datetime NOT NULL,
  `flags` varchar(50) COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
  `smsid` varchar(20) COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
  `dlr` enum('-1','0','1','2') COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL DEFAULT '0',
  `dlr_date` datetime NOT NULL,
  `dlr_code` int(10) unsigned NOT NULL,
  `dlr_description` varchar(100) COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
  `parts` tinyint(1)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_polish_ci;
ALTER TABLE `SerwerSMS_MT`  ADD PRIMARY KEY (`id`),  ADD KEY `smsid` (`smsid`),  ADD KEY `new` (`smsid`,`date`);
ALTER TABLE `SerwerSMS_MT`  MODIFY `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT;

Domyślna struktura tabeli do odbioru wiadomości (opcjonalna):

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `SerwerSMS_MO` (
  `id` int(10) unsigned NOT NULL,
  `number` varchar(20) COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
  `sender` varchar(20) COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
  `message` text COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
  `date` datetime NOT NULL,
  `type` enum('ECO','ND','NDI') COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_polish_ci;
ALTER TABLE `SerwerSMS_MO` ADD PRIMARY KEY (`id`);
ALTER TABLE `SerwerSMS_MO` MODIFY `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT;

Struktura tabeli dla MSSQL do wysyłki wiadomości:

CREATE TABLE SerwerSMS_MT(
  id int PRIMARY KEY NOT NULL IDENTITY(1,1),
  number varchar(20) NOT NULL,
  sender varchar(20) NOT NULL,
  message text NOT NULL,
  date datetime NOT NULL,
  flags varchar(50) NULL,
  smsid varchar(20) NULL,
  dlr VARCHAR(2) NULL CHECK (dlr IN('-1', '0', '1', '2')) DEFAULT '0',
  dlr_date datetime NULL,
  dlr_code int NULL,
  dlr_description varchar(100) NULL,
  parts tinyint
)

Struktura tabeli dla MSSQL do odbioru wiadomości (opcjonalna):

CREATE TABLE SerwerSMS_MO (
  id int PRIMARY KEY NOT NULL IDENTITY(1,1),
  number varchar(20) NOT NULL,
  sender varchar(20) NOT NULL,
  message text NOT NULL,
  date datetime NOT NULL,
  type VARCHAR(5) NOT NULL CHECK (type IN('ECO','ND','NDI')) DEFAULT '0',
)