SMPP API / Raporty doręczeń

Raporty doręczenia zwracane przez SMPP mają następujący format:

id:IIIIIIIIII sub:SSS dlvrd:DDD submit date:YYMMDDhhmm done date:YYMMDDhhmm stat:DDDDDDD err:E Text: ...

Gdzie kolejno pola przybierają następujące wartości:

Parametr Opis
id ID wiadomości przydzielony przez SerwerSMS.pl
sub ilość wiadomości przekazanych
dlvrd ilość wiadomości doręczonych
submit date data i czas otrzymania raportu
done date data i czas końcowego statusu wiadomości
stat status wiadomości
err ew. kod błędu w przypadku niepowodzenia
text pierwsze 20 znaków z wiadomości (opcjonalnie)

Aplikacja kliencka powinna być cały czas podłączona do interfejsu SMPP. W przypadku gdy nastąpi rozłączenie z Klientem i system otrzyma raport doręczenia, raport ten może nie być później dostępny.