HTTPS API v2 / Zarządzanie szablonami

System umożliwia zdalne listowanie, dodawanie, edytowanie oraz usuwanie szablonów wiadomości.

Listowanie szablonów

Wywołanie adresu

Aby przy pomocy zdalnej obsługi wylistować szablony, należy wywołać określony adres URL metodą POST.

templates/index

Dostępne parametry

Parametr Typ Przykładowa wartość lub format Opis
username String Login Login użytkownika API.
password String Haslo Hasło użytkownika API.
sort String name Parametr opcjonalny umożliwiający sortowanie danych według nazwy szablonu.
order String asc|desc Parametr opcjonalny umożliwiający zmianę kolejności sortowania.

Parametry oznaczone pogrubieniem są obowiązkowe. Pozostałe są opcjonalne.

Zwrot odpowiedzi

{
   "items":[{
      "id":8416,
      "name":"Tytuł szablonu 1",
      "text":"Treść wiadomości"
   },
   {
      "id":8415,
      "name":"Tytuł szablonu 2",
      "text":"Wiadomość testowa"
   }]
}

Wyświetlanie pojedynczego szablonu

Wywołanie adresu

Aby przy pomocy zdalnej obsługi wyświetlić szablon, należy wywołać określony adres URL metodą POST.

templates/view

Dostępne parametry

Parametr Typ Przykładowa wartość lub format Opis
username String Login Login użytkownika API.
password String Haslo Hasło użytkownika API.
id Integer np. 4886 Identyfikator szablonu.

Parametry oznaczone pogrubieniem są obowiązkowe. Pozostałe są opcjonalne.

Zwrot odpowiedzi

{
   "id":8416,
   "name":"Tytuł szablonu 1",
   "text":"Treść wiadomości"
}

Dodawanie nowego szablonu

Wywołanie adresu

Aby przy pomocy zdalnej obsługi utworzyć nowy szablon, należy wywołać określony adres URL metodą POST.

templates/add

Dostępne parametry

Parametr Typ Przykładowa wartość lub format Opis
username String Login Login użytkownika API.
password String Haslo Hasło użytkownika API.
name String nazwa szablonu Nazwa szablonu.
text String tekst Treść wiadomości.

Parametry oznaczone pogrubieniem są obowiązkowe. Pozostałe są opcjonalne.

Zwrot odpowiedzi

{
   "success":true,
   "id":12354
}

Edycja szablonu

Wywołanie adresu

Aby przy pomocy zdalnej obsługi edytować szablon, należy wywołać określony adres URL metodą POST.

templates/edit

Dostępne parametry

Parametr Typ Przykładowa wartość lub format Opis
username String Login Login użytkownika API.
password String Haslo Hasło użytkownika API.
id Integer np. 8465 Identyfikator szablonu.
name String nazwa szablonu Nazwa szablonu.
text String tekst Treść wiadomości.

Parametry oznaczone pogrubieniem są obowiązkowe. Pozostałe są opcjonalne.

Zwrot odpowiedzi

{
   "success":true,
   "id":12354
}

Usuwanie szablonu

Wywołanie adresu

Aby przy pomocy zdalnej obsługi usunąć szablon, należy wywołać określony adres URL metodą POST.

templates/delete

Dostępne parametry

Parametr Typ Przykładowa wartość lub format Opis
username String Login Login użytkownika API.
password String Haslo Hasło użytkownika API.
id String np. 7584 Identyfikator szablonu.

Parametry oznaczone pogrubieniem są obowiązkowe. Pozostałe są opcjonalne.

Zwrot odpowiedzi

{
   "success":true
}