HTTPS API v2 / Zarządzanie kontaktami i grupami

System umożliwia zdalne zarządzanie kontaktami z wykorzystaniem  HTTPS API. Możliwe operacje na kontaktach to: listowanie grup, listowanie kontaktów w grupach, dodawanie, edycja,usuwanie kontaktów oraz grup.

Listowanie grup

Wywołanie adresu

Aby przy pomocy zdalnej obsługi wylistować grupy należy wywołać określony adres URL metodą POST.

groups/index

Dostępne parametry

Parametr Typ Przykładowa wartość lub format Opis
username String Login Login użytkownika API.
password String Haslo Hasło użytkownika API.
search String szukana fraza Wyszukiwanie po nazwie grupy.
sort String name Parametr opcjonalny umożliwiający sortowanie danych według nazwy grupy.
order String asc|desc Parametr opcjonalny umożliwiający zmianę kolejności sortowania.

Parametry oznaczone pogrubieniem są obowiązkowe. Pozostałe są opcjonalne.

Zwrot odpowiedzi

{
   "items":[{
      "id":17293087,
      "name":"Test API",
      "count":322
   },
   {
      "id":17293086,
      "name":"2014-10-20 11:54:20",
      "count":2
   }]
}

Listowanie kontaktów

Wywołanie adresu

Aby przy pomocy zdalnej obsługi wylistować kontakty przypisane do wybranej grupy, należy wywołać określony adres URL metodą POST.

contacts/index

Dostępne parametry

Parametr Typ Przykładowa wartość lub format Opis
username String Login Login użytkownika API.
password String Haslo Hasło użytkownika API.
search String szukana fraza Wyszukiwanie wśród kontaktów posiadających daną frazę.
group_id Integer|String np. 459678754 lub „none” Identyfikator cyfrowy w formie numerycznej lub wartość „none” aby pokazać nieprzypisane do grup kontakty.
sort String first_name|last_name|phone|company|tax_id|email|address|city|description Parametr opcjonalny umożliwiający sortowanie danych według wybranej kolumny.
order String asc|desc Parametr opcjonalny umożliwiający zmianę kolejności sortowania.

Parametry oznaczone pogrubieniem są obowiązkowe. Pozostałe są opcjonalne.

Zwrot odpowiedzi

{
   "items":[{
      "id":228173579,
      "phone":"+48600700800",
      "email":"",
      "company":"",
      "first_name":"Błażej",
      "last_name":"Łopuszański",
      "tax_id":"",
      "address":"",
      "city":"",
      "description":"Dodatkowy opis",
      "blacklist":false,
      "group_id":17293086,
      "group_name":"Grupa testowa"
   },
   {
      "id":228173578,
      "phone":"+48500600700",
      "email":"biuro@serwersms.pl",
      "company":"SerwerSMS.pl",
      "first_name":"Mikołaj",
      "last_name":"Różecki",
      "tax_id":"",
      "address":"",
      "city":"",
      "description":"Szczegółowy opis kontaktu",
      "blacklist":false,
      "group_id":17293086,
      "group_name":"Grupa testowa"
   }]
}

Tworzenie grup

Wywołanie adresu

Aby przy pomocy zdalnej obsługi utworzyć nową grupę, należy wywołać określony adres URL metodą POST.

groups/add

Dostępne parametry

Parametr Typ Przykładowa wartość lub format Opis
username String Login Login użytkownika API.
password String Haslo Hasło użytkownika API.
name String np. „nowa grupa” Nazwa alfanumeryczna opisująca grupę. Maksymalnie 100 znaków.

Parametry oznaczone pogrubieniem są obowiązkowe. Pozostałe są opcjonalne.

Zwrot odpowiedzi

{
   "success":true,
   "id":17256255
}

Tworzenie kontaktów

Wywołanie adresu

Aby przy pomocy zdalnej obsługi dodać kontakt do wybranej grupy, należy wywołać określony adres URL metodą POST.

contacts/add

Dostępne parametry

Parametr Typ Przykładowa wartość lub format Opis
username String Login Login użytkownika API .
password String Haslo Hasło użytkownika API.
group_id Integer|Array np. 15687446 Identyfikator grupy, do której ma być przypisany kontakt. Możliwe jest przesłanie kilku identyfikatorów za pomocą tablicy.
phone String np. +48500600700 Wartość pola Numer telefonu.
email String np. adres@mail.com Wartość pola Adres e-mail. Pole przyjmuje maksymalnie 255 znaków.
first_name String tekst Wartość pola Imię. Pole przyjmuje maksymalnie 255 znaków.
last_name String tekst Wartość pola Nazwisko. Pole przyjmuje maksymalnie 255 znaków.
company String tekst Wartość pola Firma. Pole przyjmuje maksymalnie 255 znaków.
tax_id String tekst Wartość pola NIP. Pole przyjmuje maksymalnie 255 znaków.
address String tekst Wartość pola Adres. Pole przyjmuje maksymalnie 255 znaków.
city String tekst Wartość pola Miasto. Pole przyjmuje maksymalnie 255 znaków.
description String tekst Wartość pola Opis. Pole przyjmuje maksymalnie 255 znaków.

Parametry oznaczone pogrubieniem są obowiązkowe. Pozostałe są opcjonalne.

Zwrot odpowiedzi

{
   "success":true,
   "id":92890613
}

Edycja grupy

Wywołanie adresu

Aby przy pomocy zdalnej obsługi edytować istniejącą grupę, należy wywołać określony adres URL metodą POST.

groups/edit

Dostępne parametry

Parametr Typ Przykładowa wartość lub format Opis
username String Login Login użytkownika API.
password String Haslo Hasło użytkownika API.
id Integer np. „12345678” Identyfikator edytowanej grupy.
name String np. „nowa nazwa” Nazwa alfanumeryczna opisująca grupę. Maksymalnie 100 znaków.

Parametry oznaczone pogrubieniem są obowiązkowe. Pozostałe są opcjonalne.

Zwrot odpowiedzi

{
   "success":true,
   "id":17256255
}

Edycja kontaktu

Wywołanie adresu

Aby przy pomocy zdalnej obsługi edytować istniejący kontakt, należy wywołać określony adres URL metodą POST.

contacts/edit

Dostępne parametry

Parametr Typ Przykładowa wartość lub format Opis
username String Login Login użytkownika API.
password String Haslo Hasło użytkownika API.
id Integer np. 12345678 Identyfikator edytowanego kontaktu.
group_id Integer|Array np. 15687446 Identyfikator grupy, do której ma być przypisany kontakt. Możliwe jest przesłanie kilku identyfikatorów za pomocą tablicy.
phone String np. +48500600700 Wartość pola Numer telefonu.
email String np. adres@mail.com Wartość pola Adres e-mail. Pole przyjmuje maksymalnie 255 znaków.
first_name String tekst Wartość pola Imię. Pole przyjmuje maksymalnie 255 znaków.
last_name String tekst Wartość pola Nazwisko. Pole przyjmuje maksymalnie 255 znaków.
company String tekst Wartość pola Firma. Pole przyjmuje maksymalnie 255 znaków.
tax_id String tekst Wartość pola NIP. Pole przyjmuje maksymalnie 255 znaków.
address String tekst Wartość pola Adres. Pole przyjmuje maksymalnie 255 znaków.
city String tekst Wartość pola Miasto. Pole przyjmuje maksymalnie 255 znaków.
description String tekst Wartość pola Opis. Pole przyjmuje maksymalnie 255 znaków.

Parametry oznaczone pogrubieniem są obowiązkowe. Pozostałe są opcjonalne.

Zwrot odpowiedzi

{
   "success":true,
   "id":92890613
}

Usuwanie grup

Wywołanie adresu

Aby przy pomocy zdalnej obsługi usunąć grupę, należy wywołać określony adres URL metodą POST.

groups/delete

Dostępne parametry

Parametr Typ Przykładowa wartość lub format Opis
username String Login Login użytkownika API.
password String Haslo Hasło użytkownika API.
id Integer Identyfikator grupy np. 12345689 Identyfikator grupy do usunięcia. Uwaga, podczas usuwania grupy kontakty do niej przypisane nie są usuwane.
delete_contacts Boolean true, false lub brak Powoduje usunięcie wszystkich kontaktów należących do usuwanej grupy.

Parametry oznaczone pogrubieniem są obowiązkowe. Pozostałe są opcjonalne.

Zwrot odpowiedzi

{
   "success":true
}

Usuwanie kontaktów

Wywołanie adresu

Aby przy pomocy zdalnej obsługi usunąć kontakt, należy wywołać określony adres URL metodą POST.

contacts/delete

Dostępne parametry

Parametr Typ Przykładowa wartość lub format Opis
username String Login Login użytkownika API.
password String Haslo Hasło użytkownika API.
id Integer Identyfikator kontaktu np. 12345689 Identyfikator kontaktu do usunięcia.

Parametry oznaczone pogrubieniem są obowiązkowe. Pozostałe są opcjonalne.

Zwrot odpowiedzi

{
   "success":true
}

Sprawdzanie grup wybranego kontaktu

Wywołanie adresu

Aby przy pomocy zdalnej obsługi wyświetlić wszystkie grupy przypisane do danego kontaktu, należy wywołać określony adres URL metodą POST.

groups/check

Dostępne parametry

Parametr Typ Przykładowa wartość lub format Opis
username String Login Login użytkownika API.
password String Haslo Hasło użytkownika API.
phone String np. +48500600700 Numer telefonu.

Parametry oznaczone pogrubieniem są obowiązkowe. Pozostałe są opcjonalne.

Zwrot odpowiedzi

{
   "items":[{
      "id":"228274991",
      "group_id":17293172,
      "group_name":"Testowa grupa"
   },
   {
      "id":"228274486",
      "group_id":17885158,
      "group_name":"Grupa numer dwa"
   }]
}