SMPP API / Informacje ogólne

SMPP (Short Message Peer-to-Peer Protocol) to protokół umożliwiający komunikowanie się z SMS Center. Protokół definiuje informacje niezbędne do wymiany danych pomiędzy użytkownikiem a SMSC oraz operacje określone w ramach wysyłki wiadomości SMS. Każde zapytanie wykonane przez SMPP ma przypisaną odpowiedź. W ramach protokołu SMPP w SerwerSMS.pl możliwe jest:

Aby połączyć się i wysyłać wiadomości z użyciem SMPP, należy posiadać odpowiednie oprogramowanie. Zalecane i popularne programy które są sprawdzone z SerwerSMS.pl to np. kannel (www.kannel.org) czy ozeki (www.ozeki.hu). W dalszej części dokumentacji znajdują się przykładowe konfiguracje.