HTTPS API v2 / Usuwanie zaplanowanych na określony termin wysyłek

W przypadku skorzystania z wysyłki w określonym terminie (parametr "date" przy zgłaszaniu wysyłania wiadomości) istnieje możliwość usunięcia takich powiadomień odwołując się do określonego id/unique_id.

Wywołanie adresu

messages/delete

Dostępne parametry

Parametr Typ Przykładowa wartość lub format Opis
username String Login Login użytkownika API.
password String Haslo Hasło użytkownika API.
id String|Array 111065e43c Identyfikatory ID SMS wybranych wiadomości.
unique_id String|Array 87f5gs5f56 Identyfikator własny Klienta.

Parametry oznaczone pogrubieniem są obowiązkowe. Pozostałe są opcjonalne.

Zwrot odpowiedzi

{
   "success":true,
   "correct":1,
   "failed":0
}

Zalecane ustawienia

Podczas usuwania zaplanowanych wysyłek należy wziąć pod uwagę ewentualną różnicę czasów pomiędzy lokalnym serwerem a SerwerSMS.pl. Usunięcie wiadomości z identyfikatorem unique_id powoduje całkowite usunięcie również samego identyfikatora unique_id po stronie SerwerSMS.pl. Można zatem użyć go ponownie bez obawy o duplikat (opcja nie dotyczy klientów z włączoną kontrolą duplikatów unique_id).