Powiadomienia PUSH / Dodawanie kontaktu przez API

Zasada działania

Aby przy pomocy Zdalnej obsługi dodać nowego odbiorcę do swojej bazy kontaktów należy wywołać określony adres URL metodą POST.

https://api2.serwersms.pl/push/contact

Dostępne parametry

Parametr Typ Przykładowa wartość lub format Opis
api_hash String abc123... Identyfikator konfiguracji. Zostanie wygenerowany po wprowadzeniu klucza API KEY po stronie panelu klienta w menu Usługi dodatkowe -> Powiadomienia PUSH -> Dodaj.
user_id String abc123... Identyfikator danego użytkownika, który będzie otrzymywał powiadomienia.

Parametry oznaczone pogrubieniem są obowiązkowe. Pozostałe są opcjonalne.

Zwrot wygenerowany po przesłaniu poprawnego zapytania.

{
   "success":"true"
}

W przypadku braku podania któregoś z parametrów zostanie zwrócony standardowy komunikat błędu np.

{
   "error":"{
      "code":2000,
      "type":"ValidationRequiredError",
      "message":"Brak wymaganych parametrów"
   }
}