SQL API / Archiwizacja danych

Dla konfiguracji utrzymywanej po stronie SerwerSMS, dane (wysłane wiadomości i odebrane) będą archiwizowane po upływie 6 miesięcy. Jeśli ilość danych przechowywanych w tabelach będzie duża, archiwizacja może nastąpić szybciej.

W przypadku konfiguracji po stronie Klienta, w zależności od ilości przchowywanych danych w tabelach oraz wydajności serwera również zalecamy archiwizację co jakiś czas w celu utrzymania wysokiej wydajności listownia rekordów oraz ich aktualizacji.