HTTPS API v2 / Własne identyfikatory wiadomości (unique_id)

Przy wysyłkach wiadomości, oprócz identyfikatorów zwracanych przez system SerwerSMS.pl, Klient może zdefiniować własne identyfikatory dla zgłaszanych wiadomości. Do tego celu służy zmienna „unique_id” i może przyjmować wartości alfanumeryczne z zakresu a-z, A-Z oraz 0-9, oraz minimalną długość 3 znaki i maksymalną 50 znaków. 

Wiadomości z własnymi identyfikatorami można wysyłać zarówno jako pojedyncze wiadomości jak również grupowe czy też spersonalizowane. Dla pojedynczej wiadomości należy po prostu dodać w zapytaniu zmienną unique_id oraz jej wartość nadaną przez Klienta, np.:

POST:
{
   "username":"demo",
   "password":"demo",
   "phone":"+48500600700",
   "text":"Testowa wiadomosc",
   "unique_id":"123abc1"
}

Dla wysyłki masowej, należy określić listę identyfikatorów unique_id w kolejności takiej w jakiej przekazywane są kolejne numery. Kolejne identyfikatory unique_id powinny być kolejnymi elementami tablicy np.:

POST:
{
   "username":"demo",
   "password":"demo",
   "phone":[{
      "+48500600700",
      "+48500600600",
      "+48500600500"
   }]
   "text":"Testowa wiadomosc",
   "unique_id":[{
      "123abc1",
      "123abc2",
      "123abc3"
   }]
}

W powyższym przykładzie numery mają następujące identyfikatory unique_id:
+48500600700 – 123abc1
+48500600600 – 123abc2
+48500600500 – 123abc3

Analogicznie wygląda sytuacja w przypadku wysyłki wiadomości spersonalizowanych. Kolejne identyfikatory unique_id powinny odpowiadać zgłaszanym wiadomościom wraz z numerami.

Ilość przekazywanych grupowo numerów/wiadomości spersonalizowanych oraz identyfikatorów unique_id musi się zgadzać. Jeśli ilości nie będą zgodne, żadna z wiadomości nie zostanie wysłana a system zwróci błąd ogólny. Podobnie jest z wartościami identyfikatorów unique_id. Jeśli choć jeden identyfikator zawiera niedopuszczalne znaki, zwrócony zostanie błąd ogólny.