HTTPS API v2 / Sprawdzanie stanu konta

W przypadku kont z ograniczeniami dotyczącymi ilości wysyłanych wiadomości, klient może sam sprawdzić ile wiadomości  pozostało jeszcze do wysłania. W ten sposób można kontrolować stan dostępnego kredytu do wysłania i w razie konieczności doładować wcześniej konto.

Wywołanie adresu

Aby przy pomocy zdalnej obsługi pobrać aktualną ilość dostępnych wiadomości należy wywołać określony adres URL metodą POST.

account/limits

Dostępne parametry

Parametr Typ Przykładowa wartość lub format Opis
username String Login Login użytkownika API.
password String Haslo Hasło użytkownika API.
show_type Boolean true, false lub brak Zwraca dodatkowy atrybut mówiący o typie konta.

Parametry oznaczone pogrubieniem są obowiązkowe. Pozostałe są opcjonalne.

Zwrot odpowiedzi

{
   "account":{
      "type":"prepaid"
   },
   "items":[{
      "type":"eco",
      "chars_limit":"918/6",
      "value":"no_limit"
   },
   {
      "type":"full",
      "chars_limit":"918/6",
      "value":"40"
   },
   {
      "type":"voice",
      "chars_limit":"160/1",
      "value":"not_available"
   },
   {
      "type":"mms",
      "chars_limit":"40/1",
      "value":"6"
   },
   {
      "type":"lookup",
      "chars_limit":"nd",
      "value":"20"
   },
   {
      "type":"hlr",
      "chars_limit":"nd",
      "value":"70"
   }]
}

Zalecane ustawienia

Zalecane jest aby dostosować intensywność sprawdzania dostępnego limitu wiadomości do realizowanych wysyłek tak, aby np. nie odpytywać API o stan konta co 10 sek. w przypadku gdy przez ostatni okres Klient nic nie wysyłał. Zalecane ustawienia to aktualizacja stanu konta co np. 1 godzinę lub w momencie prowadzenia wysyłek.

Dla Klientów korzystających z opcji Prepaid, możliwe jest automatyczne informowanie o ewentualnym kończącym się limicie (określonym poziomie ilościowym) oraz o całkowitym wyczerpaniu limitu wybranego typu wiadomości. Komunikaty te mogą być wysyłane do Klienta na SMS lub email.