SMS przez FTP / Wprowadzenie

Usługa wysyłki SMS przez FTP polega na skonfigurowaniu połączenia do własnego serwera FTP, na którym umieszczane będą pliki tekstowe (TXT lub CSV) w określonym formacie, zawierające dane niezbędne do przeprowadzenia wysyłki. SerwerSMS.pl będzie łączyć się cyklicznie co zdefiniowany czas i sprawdzać, czy na serwerze FTP Klienta pojawiły się jakieś nowe pliki do przetworzenia. Jeśli system znajdzie nowe pliki (unikalne nazwy plików które wcześniej nie wystąpiły w obrębie konta Klienta), zostaną one pobrane z serwera FTP Klienta i przetworzone lokalnie po stronie SerwerSMS.pl.

Adres IP z którego nastąpi połączenie do FTP: 94.152.131.145

W ramach usługi, możliwe jest wysłanie wiadomości SMS FULL (nadpis alfanumeryczny) lub SMS ECO+ (w nagłówku znajdzie się zmienny, 9-cio cyfrowy numer). W przypadku wysyłki SMS FULL, w polu nadawca powinna znaleźć się nazwa predefiniowana lub nazwa własna klienta która została wcześniej dodana przez np. Panel Klienta i zaakceptowana przez administratorów SerwerSMS.pl. W przypadku wysyłki wiadomości SMS ECO+, należy jako nadawcę ustawić pustą wartość. Aktualnie nie ma możliwości wysyłki wiadomości VOICE lub MMS poprzez usługę „SMS przez FTP”. Istnieje możliwość predefiniowania wiadomości w Panelu Klienta, wtedy wystarczy w pliku TXT lub CSV zamieścić numery telefonów na które wiadomości predefiniowane mają być wysłane.

Z uwagi na to iż połączenie przez FTP nie jest szyfrowane, dla zachowania poufności przekazywanych danych zalecane jest utworzenie tunelu VPN pomiędzy Klientem i SerwerSMS.pl (szczegóły w cenniku), lub użycie protokołu SFTP.

Zalecane jest użycie opcji automatycznego usuwania plików po ich przetworzeniu lub ew. samodzielne czyszczenie katalogów. Maksymalna ilość plików obsługiwana w katalogu to 500szt. W przypadku przekroczenia tej ilości, konfiguracja zostanie wyłączona a Klient poinformowany o konieczności uporządkowania katalogu.