HTTPS XML API / Historia zmian

Wersja 5.1 – 2014-02-13
- Aktualizacja dokumentacji do nowego layoutu
- Poprawa opisów, wyłapanych błędów i literówek
- Możliwość wysyłki wiadomości do grup kontaktów zapisanych w  Panelu Klienta
- Informacja na temat limitu ilości sprawdzanych SMSID w jednym zapytaniu

Wersja 5.0 – 2013-10-14
- Obsługa czarnej listy z poziomu HTTPS XML API (listowanie, dodawanie i usuwanie numerów)
- Aktualizacja części dokumentacji dotyczącej wysyłki SMS FULL (czytelna informacja na temat konieczności zdefiniowania nazwy nadawcy)
- Poprawionych kilka innych wyłapanych błędów i literówek

Wersja 4.9 – 2013-10-08
- Dopisana tabela ilustrująca ilości przysługujących darmowych odpowiedzi w ramach przychodzącej wiadomości Premium SMS
- Zaktualizowane opisy w sekcji Premium SMS

Wersja 4.8 – 2013-09-05
- Możliwość tworzenia subkont z poziomu API

Wersja 4.7 – 2013-08-07
- Aktualizacja opisów dot. przekazywania wiadomości przychodzących na URL klienta
- Nowa opcja „tylko_nowe” dla listowania wiadomości przychodzących.

Wersja 4.6 – 2013-07-09
- Numeryczne kody błędów jako alternatywa dla tekstowych, opisowych komunikatów zwrotnych

Wersja 4.5 – 2013-02-08
- Pełne wsparcie UTF-8 i zamiana parametru pl=1 na kodowanie=UTF-8
- Lista błędów ogólnych dla HTTPS XML API
- Poprawione dostrzeżone błędy i formatowanie dokumentacji

Wersja 4.4 – 2013-01-14
- HLR, sprawdzanie przynależności numeru do sieci
- Zalecane ustawienia dla różnych typów akcji
- Dodatkowe opcje dla odbioru wiadomości: filtrowanie po numerze NDI, „pokaz_powiazanie” (łączenie wiadomości wychodzących ECO z odpowiedziami), opcja „odczyt” oznaczająca wiadomości przychodzące jako przeczytane i filtrująca tylko nowe.

Wersja 4.3 – 2012-11-21
- opcje pozwalające na zarządzanie kontaktami i grupami kontaktów

Wersja 4.2 – 2012-07-19
- opcja łączenia odpowiedzi na SMS ECO+ z wiadomościami wychodzącymi SMS ECO+ poprzez smsid (parametr pokaz_powiazanie=1)
- opcja pozwalająca na pobranie informacji z systemu na temat typu konta (Pre-Paid czy Post-Paid) oraz maksymalnej długości wiadomości

Wersja 4.1 – 2012-07-09
- kilka poprawek dot. zauważonych błędów oraz uściślenia niektórych kwestii
- opcja odczyt=1 dla wiadomości przychodzących

Wersja 4.0 – 2012-04-12
- zaktualizowano dokumentację do nowego layoutu
- wiele mniejszych poprawek

Wersja 3.9 – 2012-01-16
- dodano możliwość przekazywania własnych identyfikatorów wiadomości „usmsid”
- możliwość wysyłania kilku plików w jednej wiadomości MMS

Wersja 3.8 – 2011-09-26
- obsługa wiadomości Premium SMS (odbieranie wiadomości, listowanie i wysyłanie odpowiedzi)

Wersja 3.7 – 2011-09-06
- udostępniona możliwość odbioru MMS
- upload plików WAV oraz możliwość wysyłki SMS Voice z użyciem plików WAV

Wersja 3.6 – 2011-04-16
- udostępniona możliwość wysyłki MMS

Wersja 3.5 – 2010-12-31
- możliwość zdefiniowania własnego identyfikatora wiadomości „USMSID” a następnie odpytywanie systemu oraz odbieranie raportu wg przesłanego identyfikatora.
- wsparcie dla predefiniowanych nazw nadawcy (listowanie dostępnych oraz wysyłka SMS)

Wersja 3.4 – 2010-11-09
- możliwość zdefiniowania terminu wysyłki SMS przy zgłoszeniu przez API
- wsparcie dla wielu numerów NDI

Wersja 3.3 – 2010-07-26
- weryfikacja nazwy nadawcy (numer lub tekst)

Wersja 3.2 – 2010-06-23
- udostępniona możliwość wysyłania wizytówek Vcard w SMS FULL
- udostępniona możliwość wysyłania Speed SMS w SMS FULL

Wersja 3.1 – 2010-02-04
- udostępniona możliwość weryfikacji numeru nadawcy (9-cio cyfrowy numer stacjonarny lub GSM) który może zostać później użyty w wysyłce SMS FULL

Wersja 3.0 – 2009-10-21
- udostępniona możliwość wysyłania raportów doręczenia na wskazany adres URL
- poprawiona integracja przesyłania odpowiedzi SMS na wskazany adres URL
- uaktualniona dokumentacja

Wersja 2.6 – 2009-09-09
- uaktualnione informacje na temat przesyłania zapytań metodą POST oraz GET
- uaktualnione informacje na temat tego jak wysłać SMS ECO+ a jak SMS FULL

Wersja 2.5 – 2009-07-08
- dodano możliwość filtrowania wiadomości przychodzących (Odpowiedzi SMS, numer dostępowy, numer dostępowy indywidualny i Premium SMS)

Wersja 2.4 – 2009-06-24
- dodano możliwość wysyłania wiadomości SMS Głosowych przez WebAPI
- poprawiono obsługę dat raportów doręczeń, synchronizacja z operatorem
- poprawiono opisy dotyczące sprawdzania statusów raportów wiadomości

Wersja 2.3 – 2009-05-21
- dodano możliwość korzystania z WebAPI przez użytkowników konta głównego (subkonta).
- poprawiono wydajność WebAPI oraz kilka mniejszych błędów

Wersja 2.2 – 2009-01-19
- dodano funkcjonalność pozwalającą sprawdzić ile wiadomości SMS można jeszcze wysłać (np. w przypadku ograniczeń pakietów jednorazowych oraz testowych).

Wersja 2.1 – 2009-01-13
- dodana informacja w dokumentacji na temat maksymalnej wielkości pojedynczego zgłoszenia (10.000 SMS) w celu wysłania SMS przez WebAPI.

Wersja 2.0 – 2008-12-01
- na liście wiadomości odebranych widoczne są również wiadomości odebrane w ramach usługi numer dostępowy oraz numer dostępowy indywidualny.

Wersja 1.9 – 2008-11-03
- poprawiony błąd związany z etykietą w przypadku sprawdzania statusu wiadomości i niedoręczenia wiadomości.

Wersja 1.8 – 2008-09-19
- dodano obsługę polskich znaków specjalnych w Zdalnej obsłudze przez WebAPI.

Wersja 1.7 – 2008-08-22
- dodano funkcję spersonalizowany SMS w Zdalnej obsłudze przez WebAPI.

Wersja 1.6 – 2008-08-08
- dodano możliwość testowania Zdalnej obsługi WebAPI bez konieczności posiadania konta w SerwerSMS.pl.

Wersja 1.5 – 2008-07-15
- dodano obsługę numeru nadawcy z SerwerSMS.pl (obsługa odpowiedzi SMS)
- dodano parametr „godzina_skolejkowania” w zwracanym dokumencie XML przy wysyłaniu wiadomości
- poprawiono obsługę identyfikatorów smsid

Wersja 1.4 – 2008-07-02
- dodano opcję „test”
- dodano możliwość wysyłania wiadomości z własnym polem nadawcy
- dodano możliwość wysyłania wiadomości typu WAP Push

Wersja 1.3 – 2008-03-17
- dodana obsługa Flash SMS

Wersja 1.2 – 2008-02-21
- poprawiono kilka zauważonych błędów w opisach
- uaktualniono część opisów zwracanych dokumentów XML

Wersja 1.1 – 2007-01-07
- zmiana składni zwracanego dokumentu XML. Poszczególne sekcje łatwiej teraz analizować gdyż są bardziej zwarte i przejrzyste
- rozwiązanych kilka problemów z kodowaniem dokumentów XML
- uaktualniona i poprawiona dokumentacja zdalnej obsługi

Wersja 1.0 - 2007-10-31
- Pierwsza odsłona nowej wersji zdalnej obsługi