HTTPS API v2 / Konsola API

Konsola API pozwala na debugowanie żądań do API v2 SerwerSMS.pl przy użyciu formularzy www.

Pozwala w przejrzysty sposób sprawdzić zawartość przesyłanych danych i odczytać odebraną zwrotkę z API.

Przejdź do konsoli http://apiconsole.serwersms.pl