SMPP API / Odbiór wiadomości

Obsługiwany jest odbiór wiadomości przychodzących tzw. MO dla numerów ND, SC, NDI i SCI. Wiadomości przekazywane są w standardowy sposób dla komunikacji SMPP. Dodatkowo istnieje możliwość przekierowania wiadomości przychodzących na zdefiniowany w Panelu Klienta adres URL.