SQL API / Konfiguracja po stronie SerwerSMS

Aby skonfigurować dostęp do SQL API po stronie SerwerSMS, należy utworzyć nową konfigurację wybierając przy polu o nazwie "Typ" wartość "LOKALNY". Zapisanie takich ustawień spowoduje utworzenie dwóch tabel w bazie SerwerSMS oraz użytkownika który będzie miał dostęp do tych tabel (operacje INSERT i SELECT). Poniżej opisana jest struktura tabeli do wysyłki wiadomości oraz odebranych wiadomości (odpowiedzi i SMSów przychodzących).

Struktura tabeli do wysyłki wiadomości:

Pole Opis
id     identyfikator rekordu
number     numer odbiorcy (najlepiej w pełnym formacie międzynarodowym +48500600700)
sender     nazwa nadawcy dopisana wcześniej do konta klienta. W przypadku wiadomości ECO, nazwa powinna pozostać pusta. Dla wiadomości VOICe powinna być wartość "VOICE".
message     treść wiadomości w kodowaniu ASCII lub UTF-8
date     data wysyłki w formacie ISO "YYYY-MM-DD HH:ii:ss". W przypadku niezwłocznej wysyłki wartość pusta lub "0000-00-00 00:00:00"
flags     dodatkowe atrybuty np. FLASH - wiadomość klasy zero, SPEED - wiadomość o wysokim priorytecie wysyłana najszybszymi kanałami, UTF - wiadomość SMS FULL wysyłana w kodowaniu UCS2 pozwalająca m.in. na użycie polskich znaków diakrytycznych.
smsid     identyfikator wiadomości (nadawany przez SerwerSMS). Przy dopisaniu nowego rekordu wartość powinna być pusta lub NULL
dlr     raport doręczenia (aktualizuje SerwerSMS. 0 - oczekiwanie na aktualizację, 1 - doręczono, 2 - nie doręczono, 3 - nie wysłano)
dlr_date data aktualizacji raportu doręczenia (aktualizuje SerwerSMS, przy dopisaniu nowego rekordu wartość powinna być pusta lub NULL)
dlr_code     numeryczny kod raport doręczenia (aktualizuje SerwerSMS. Kody opisane w sekcji Kody błędów)
dlr_description opise tekstowy dot. raportu doręczenia (aktualizuje SerwerSMS. Kody opisane w sekcji Kody błędów)
parts Ilość części z których składa się wiadomość (aktualizuje SerwerSMS, przy dopisaniu nowego rekordu wartość powinna być pusta lub NULL)


Struktura tabeli do odbioru wiadomości:

Pole Opis
id     identyfikator rekordu
number     numer odbiorcy (numer na jaki wysłano wiadomość)
sender     numer nadawcy (numer z jakiego wysłano wiadomość)
message     treść wiadomości w kodowaniu ASCII lub UTF-8
date     data odebrania w formacie ISO "YYYY-MM-DD HH:ii:ss".
type     typ wiadomości (odpowiedź ECO, ND/SC, NDI/SCI)