Email2SMS / Bezpieczeństwo

Dodanie uprawnionego do wysyłania adresu email i stworzenie klucza jest niezbędne do prawidłowego działania usługi. Adres email powinien być adresem z którego możliwość wysyłki mają jedynie uprawnione osoby. Zamiast przesyłania drogą elektroniczną hasła (w treści wiadomości), zastosowano tzw. klucz.  Pozwala to na zapewnienie większego bezpieczeństwa, gdyż np. w sytuacji gdy klucz odgadną lub podglądną (np. w programie do obsługi poczty email) osoby trzecie, nie uzyskują one dostępu do całego konta w SerwerSMS.pl a jedynie umożliwi im to wysyłanie wiadomości Email2SMS (jeśli dodatkowo podszyją się pod adres email nadawcy). Dodatkowym zabezpieczeniem jest możliwość globalnego ustawienia powiadomienia o raportach doręczenia na danym adresie email i kluczu. W przypadku gdy osoby trzecie spróbują wysyłać wiadomości Email2SMS a włączone będzie globalne powiadamianie o raportach doręczenia, na adres email ustawiony w Panelu Klienta zaczną przychodzić informacje o wysłanych wiadomościach. Pozwoli to na szybką reakcję i zmianę klucza w Panelu Klienta lub całkowite usunięcie klucza i adresu email z uprawnionych do wysyłki adresów.

W celu podniesienia bezpieczeństwa, zalecane jest również wysyłanie wiadomości Email2SMS z wykorzystaniem protokołu SSL co zabezpiecza przed podsłuchaniem w sieci przesyłanych informacji. Dostępność SSL uzależniona jest od posiadanego konta w danym serwisie internetowym.