SOAP / Komunikaty ogólne

W przypadku braku określenia akcji, zablokowanego konta klienta lub podaniu błędnych danych klienta, SerwerSMS.pl wygeneruje dokument w formacie JSON lub XML z informacją na temat błędu, który wystąpił. Przykładowo, w przypadku podania niewłaściwego loginu lub hasła klient zobaczy następujący komunikat:

{
   "error":
   {
      "code":1001,
      "type":"InvalidUser",
      "message":"Nieprawidłowy login lub hasło"
   }
}

Jeśli nie zostanie określona żadna akcja do wykonania, system wyświetli komunikat:

{
   "error":
   {
       "code":1000,
       "type":"InvalidAction",
       "message":"Nie określono akcji do wykonania"
   }
}

Podgląd komunikatu błędu można sprawdzić za pomocą akcji:

error/[code]

przykład:

https://api2.serwersms.pl/error/1000

odpowiedź:

{
   "error":
   {
       "code":1000,
       "type":"InvalidAction",
       "message":"Nie określono akcji do wykonania"
   }
}

Lista kodów błędów zwracanych przez API

Poniżej znajduje się tabela z kodami oraz przyporządkowanymi do nich opisami tekstowymi.

Kod Typ Opis
Ogólne
1000 InvalidAction Nie określono akcji do wykonania
1001 InvalidUser Nieprawidłowy login lub hasło
1002 InvalidRole Użytkownik nie ma uprawnień do korzystania z API
1003 InvalidIP Nieautoryzowany adres IP
1004 InvalidID Nieprawidłowy parametr ID
1005 InvalidRole Brak uprawnień
1006 InvalidData Niepoprawny format danych
1007 InvalidRole Konto nie jest w pełni aktywne
1008 InvalidRole Użytkownik nie ma uprawnień do podglądu numerów
     
2000 ValidationRequiredError Brak wymaganych parametrów
2001 ValidationPhoneError Nieprawidłowy numer telefonu
2002 ValidationCodeError Nieprawidłowy kod błędu
Wiadomości
3000 SendError Wyczerpano limit dostępnych wiadomości SMS ECO+
3001 SendError Brak uprawnień do wysyłania wiadomości SMS ECO+
3002 SendError Wyczerpano limit dostępnych wiadomości SMS FULL
3003 SendError Brak uprawnień do wysyłania wiadomości SMS FULL
3004 SendError Wyczerpano limit dostępnych wiadomości MMS
3005 SendError Brak uprawnień do wysyłania wiadomości MMS
3006 SendError Wyczerpano limit dostępnych wiadomości VOICE
3007 SendError Brak uprawnień do wysyłania wiadomości VOICE
3008 SendError Brak uprawnień do wysyłania wiadomości typu Flash SMS
3009 SendError Brak uprawnień do wysyłania wiadomości SMS
     
3100 SendError Wysyłanie wiadomości SMS zostało zablokowane
3101 SendError Wiadomość jest pusta
3102 SendError Wiadomość przekroczyła dozwoloną ilość znaków
3103 SendError Błędny numer odbiorcy
3104 SendError Nie podano numerów telefonów
3105 SendError Niepoprawna treść wiadomości
3106 SendError Nie można użyć tej nazwy nadawcy
3107 SendError Nie posiadasz uprawnień do wysyłania wiadomości spersonalizowanych
3108 SendError Nieprawidłowa godzina wysyłki
3109 SendError Nieprawidłowy plik
3110 SendError Zbyt duża ilość wiadomości do przesłania, maksymalna ilość to 100 000 SMS w jednym zgłoszeniu
3111 SendError Błąd unikalności
     
3200 SendError Niepoprawne znaki w uniqe_id
3201 SendError Przesłane unique_id nie są unikalne
3202 SendError Niezgodna ilość spersonalizowanych i uniqe_id
     
3330 MessageError Brak wiadomości
Pliki
4000 FileError Plik jest zbyt duży
4001 FileError Plik nie istnieje
4002 FileInvalid Nieprawidłowy plik
Numer telefonu/HLR
4100 PhoneError Błąd połączenia
4101 PhoneError Niepoprawny numer
4102 PhoneError Brak uprawnień do HLR
4103 PhoneError Wyczerpano limit dostępnych zapytań HLR
4104 PhoneError Blokada konta
4105 PhoneError Trwa oczekiwanie na odpowiedź
4106 PhoneError Nieprawidłowy identyfikator
Premium
4200 PremiumError Błąd wysyłki
4201 PremiumError Nieprawidłowe dane
Konto
4300 AccountError Brak loginu
4301 AccountError Brak hasła
4302 AccountError Brak numeru telefonu
4303 AccountError Brak adresu e-mail
4304 AccountError Brak imienia
4305 AccountError Brak nazwiska
4306 AccountError Brak nazwy firmy
4307 AccountError Nieprawidłowy numer
4308 AccountError Nieprawidłowy adres e-mail
4309 AccountError Zbyt krótki login
4310 AccountError Nieprawidłowy login
4311 AccountError Nieprawidłowa firma
4312 AccountError Login istnieje
4313 AccountError Błąd rejestracji
     
4320 AccountError Nie podano aktualnego hasła
4321 AccountError Aktualne hasło jest nieprawidłowe
4322 AccountError Nie podano nowego hasła
4323 AccountError Wprowadzone nowe hasła nie są identyczne
4324 AccountError Nie podano loginu
4325 AccountError Nieprawidłowy login
Nazwy nadawcy
4400 SenderExists Nazwa nadawcy już istnieje
4401 SenderError Brak możliwości dodania numeru jako nazwę nadawcy
4402 SenderInvalid Nieprawidłowa nazwa nadawcy
4403 SenderError Nieprawidłowy numer
4404 SenderError Nieprawidłowy kod lub numer
4405 SenderError Numer był już aktywny
Subkonta
4500 SubaccountError Brak uprawnień do działu użytkownicy
4501 SubaccountError Subkonto nie może tworzyć subkont
4502 SubaccountError Login zajęty
4503 SubaccountError Brak szablonu uprawnień
4504 SubaccountError Nieprawidłowy login lub hasło
Czarna lista
4600 BlacklistError Brak operacji do wykonania
4601 BlacklistPhoneExists Numer istnieje już na liście
4602 BlacklistError Nie znaleziono podanego numeru