SMPP API / Statusy wiadomości

Status raportu doręczenia wskazuje czy wiadomość SMS została dostarczona pomyślnie przez SMSC. Jeśli wiadomość SMS nie została pomyślnie dostarczona, raport doręczenia może zawierać przyczynę błędu. 

Stany wiadomości i ich znaczenie w SMPP:

Stan Opis
DELIVRD Wiadomość została doręczona
ACCEPTD Wiadomość została przyjęta do realizacji
EXPIRED Ważność wiadomości wygasła
DELETED Wiadomość została usunięta
UNDELIV Wiadomość nie została doręczona
UNKNOWN Stan wiadomości jest nieznany
REJECTD Wiadomość nie została wysłana