SMPP API / Przykładowa konfiguracja

Dla oprogramowania kannel (www.kannel.org), przykładowa konfiguracja wygląda następująco:

group = smsc
smsc = smpp
smsc-id = SMPP
host = 185.233.160.11
port = 12775
transceiver-mode = true
smsc-username = LOGIN
smsc-password = HASLO
system-type = SYSTEM_TYPE
preferred-smsc-id = SMPP
interface-version = 34
flow-control = 1
enquire-link-interval = 30
reconnect-delay = 5

W zależności od potrzeb, można dostosować parametry do własnych potrzeb (np. zmienić tryb bindowania, wersję protokołu czy interwały sprawdzania połączenia.

Dla oprogramowania Ozeki GW (www.ozekisms.com), należy skonfigurować połączenie SMPP zgodnie z poniższymi danymi: