HTTPS XML API / HLR - sprawdzanie dostępności numeru

 

Informujemy, że obecnie nie działa opcja sprawdzania statusu aktywności numeru dla poniższych sieci:

26002 - T-mobile (PL)

Wynik zwracany w usłudze HLR będzie zawierał jedynie informacje na temat przynależności numeru do sieci oraz czy numer był przenoszony.

 

Zasada działania

Aby przy pomocy Zdalnej obsługi sprawdzić dostępność numeru należy wywołać określony adres URL metodą POST lub GET. Przykładowo adres w przeglądarce wyglądać może następująco:

https://api1.serwersms.pl/zdalnie/index.php?login=demo&haslo=demo&akcja=hlr&numer=%2B48500600700

Wywołanie powyższego adresu (w przypadku podania prawidłowych danych do zalogowania) spowoduje sprawdzenie numeru w bazie i zwrot informacji czy numer jest dostępny czy też nie.

Dostępne parametry

Parametr Typ Przykładowa wartość lub format Opis
akcja String hlr Aby sprawdzić numer należy umieścić tutaj wartość „hlr”.
login String login Login konta używany do wysyłki
haslo String hasło Hasło do konta
numer String 500600700 lub +42565478965 Numer w formacie 9-cio cyfrowym. Dla numerów zagranicznych niezbędne jest podanie plusa i prefiksu kraju.

Parametry oznaczone pogrubieniem są obowiązkowe. Pozostałe są opcjonalne.

Zwrot wygenerowany po przesłaniu przykładowego zapytania.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SerwerSMS login="demo">
 <NUMER numer="+48500600700">
  <status>OK</status>
  <imsi>260031994508897</imsi>
  <siec_macierzysta>Orange (PTK Centertel Sp. z o.o.)</siec_macierzysta>
  <przenoszony>0</przenoszony>
  <siec_obecna>Orange (PTK Centertel Sp. z o.o.)</siec_obecna>
  <opis></opis>
 </NUMER>
</SerwerSMS>

Objaśnienie poszczególnych sekcji XML

Znacznik XML Opis
<NUMER></NUMER> Zawiera informację na temat sprawdzanego numeru
<Numer="NUM" /> Sprawdzany numer telefonu
<status>X</status> Status zapytania HLR, jeśli jest poprawny, system zwróci „OK”, jeśli nie ma możliwości aby sprawdzić numer lub numer nie jest poprawny, system zwróci „ERR”. UWAGA! Taryfikowane są wszystkie zapytania HLR, zarówno poprawne jak i niepoprawne.
<imsi>X</imsi> Unikatowy numer przypisany do każdej karty SIM w sieci GSM lub UMTS. W niektórych sytuacjach może zawierać jedynie numer kraju i numer sieci (np. „26003”).
<siec_macierzysta>X</siec_macierzysta> Nazwa alfanumeryczna sieci z której numer pochodzi.
<przenoszony>X</przenoszony> Informacja o tym czy numer jest przenoszony „1” czy też nie „0”.
<siec_obecna>X</siec_obecna> Nazwa alfanumeryczna sieci do której numer jest obecnie przypisany.
<opis>X</opis> Kod ew. błędu podczas sprawdzania numeru

Kody błędów

Kod Opis
UNKNOWN_SUBSCRIBER Numer nie istnieje lub nie jest przypisany do żadnego abonenta
CALL_BARRED Abonent ustawił usługę "Nie przeszkadzać" (DND)
ABSENT_SUBSCRIBER_SM Abonent tymczasowo niedostępny - znajduje się poza zasięgiem sieci lub jego aparat jest wyłączony
TELE_SERVICE_NOT_PROVISIONED Usługa telefoniczna została zawieszona przez operatora
HLR_REJECT Zapytanie zostało odrzucone przez operatora
HLR_ABORT HLR (lub inna jednostka) przerwało zapytanie. Brak odpowiedzi
HLR_LOCAL_CANCEL Brak odpowiedzi na zapytanie HLR
TIMEOUT Brak odpowiedzi w określonym czasie
IMSI_LOOKUP_BLOCKED Usługa zablokowana dla wybranego numeru
SYSTEM_FAILURE Awaria systemu HLR po stronie operatora

Zalecane ustawienia

Nie należy sprawdzać wielokrotnie pod rząd tego samego numeru gdyż każde wywołanie sprawdzające przynależność do sieci jest taryfikowane. Warto więc zapisywać wyniki lokalnie i posługiwać się nimi przez określony czas np. kilka dni. 

Należy ustawić większy timeout dla zapytań, gdyż oczekiwanie na odpowiedź systemu może trwać od kilku do nawet kilkudziesięciu sekund.