SMPP API / Historia zmian

Wersja 1.4 – 2018-07-13
- Zmiana oprogramowania na nowsze, bardziej wydajne i stabilniejsze.
- Dodana obsługa wiadomości MO
- Zaktualizowana dokumentacja techniczna pod kątem nowej adresacji oraz funkcjonalności

Wersja 1.3 – 2013-07-19
- Aktualizacja maksymalnej długości wiadomości SMS z 612 do 918 znaków

Wersja 1.2 – 2013-04-18
- Przykładowa konfiguracja dla Ozeki GW

Wersja 1.1 – 2013-03-29
- Aktualizacja ustawień przykładowej konfiguracji (usunięty parametr msg-id-type) który mógł wpływać na niepoprawne łączenie raportów z wiadomościami wychodzącymi

Wersja 1.0 – 2013-01-30
- Pierwsza wersja dokumentacji zawierająca podstawowe informacje na temat połączenia i korzystania z interfejsu SMPP