SMPP API / Kody błędów

Poniżej przedstawiona jest lista błędów pomocna przy ew. wyszukaniu przyczyny niepowodzenia operacji.

Kod Opis
0 Brak błędu
3 Nieprawidłowe ID komendy
4 Nieprawidłowy bind status dla przesłanej komendy
5 ESME już zbindowane
10 Nieprawidłowy źródłowy adres IP
12 Nieprawidłowe ID wiadomości
13 Operacja bindowania odrzucona
14 Nieprawidłowe hasło
15 Nieprawidłowy system ID
21 Nieprawidłowy system type