SMPP API / Kody błędów

Poniżej przedstawiona jest lista błędów pomocna przy ew. wyszukaniu przyczyny niepowodzenia operacji połączenia.

Kod Opis
0 Brak błędu
3 Nieprawidłowe ID komendy
4 Nieprawidłowy bind status dla przesłanej komendy
5 ESME już zbindowane
10 Nieprawidłowy źródłowy adres IP
12 Nieprawidłowe ID wiadomości
13 Operacja bindowania odrzucona
14 Nieprawidłowe hasło
15 Nieprawidłowy system ID
21 Nieprawidłowy system type

Poniżej przedstawiona jest lista błędów podczas wysyłki wiadomości.

Kod Opis
0x0000000A ESME_RINVSRCADR Invalid source address
0x0000000B ESME_RINVDSTADR Invalid destination address
0x0000040B ESME_RINVBALANCE Insufficient credits to send message
0x00000001 ESME_RINVMSGLEN Message too long