HTTPS API v2 / Autoryzacja

Autoryzacja w HTTPS API v2 może odbywać się na dwa sposoby:

1. Tokeny API (rekomendowane)

W celu autoryzacji za pośrednictwem Tokenu API, należy wygenerować go po stronie Panelu Klienta w menu Ustawienia interfejsów  → HTTPS API → Tokeny API. Połączenie powinno być szyfrowane protokołem SSL. Format nagłówka autoryzacyjnego jest zgodny z formatem Bearer token

Authorization: Bearer <token>

Przykład użycia:

curl -X POST \
https://api2.serwersms.pl/messages/send_sms.json
-H 'Authorization: Bearer 2c13788a69f5f34564998566f3cd2560'

 

2. Użytkownicy API

Autoryzacja odbywa się przy pomocy loginów oraz haseł użytkowników utworzonych specjalnie do połączenia przez API. Konto użytkownika API można utworzyć w Panelu Klienta → Ustawienia interfejsów → HTTPS API → Użytkownicy API. Login oraz hasło należy dołączyć do danych przesyłanych metodą POST:

Przykład użycia:

curl -X POST \
-d 'username=webapi_demo&password=demo'
https://api2.serwersms.pl/messages/send_sms.json