SMS przez FTP / Tworzenie konfiguracji w Panelu Klienta

Aby usługa mogła działać poprawnie, najpierw należy utworzyć konfigurację w Panelu Klienta w zakładce „Ustawienia interfejsów → SMS przez FTP”. Formularz dodawania nowej konfiguracji zawiera następujące pola:

Pole Przykładowa wartość Opis
Adres Adres IP np. 12.23.125.54 lub domena np. serwersms.pl Adresem może być adres IP lub domena
Typ FTP, FTPS lub SFTP Szyfrowane połączenie FTP z SSL lub SSH FTP zabezpiecza przed podsłuchaniem przesyłanych danych
Tryb pasywny Włączony lub wyłączony Tryb pasywny, czyli taki jak używany przy połączeniach z wykorzystaniem przeglądarki WWW. Jeśli dla Twojego serwera FTP tryb aktywny nie działa poprawnie, użyj trybu pasywnego
Numer portu Domyślny 21, lub inny wg potrzeb Numer portu pod którym dostępna jest usługa FTP po stronie Klienta
login Login do konta FTP Login do konta FTP
hasło Hasło do konta FTP Hasło przetrzymywane jest na serwerze w formie zakodowanej
katalog np. /public_html/dane Katalog na serwerze FTP gdzie znajdują się pliki z danymi do wysyłki SMS
Separator , ; : Znak podziału kolumn w pliku CSV
Odpytywanie Co 1 min, co 10min, co 1godz, lub o wybranej godzinie Częstotliwość odpytywania serwera FTP o nowe pliki. Operacja będzie powtarzana każdego dnia w zadanym czasie.
Predefiniowana nazwa nadawcy oraz wiadomość Nazwa nadawcy np. INFORMACJA, oraz treść wiadomości która ma być odsyłana do odbiorców. Ustawienie to jest opcjonalne. Zaleca się stosowanie tego ustawienia w przypadku gdy treść pozostaje zawsze taka sama natomiast zmieniają się tylko numery telefonów (np. informacja o odbiorze dokumentów itp.)

Z poziomu Panelu Klienta istnieje możliwość przetestowania poprawności połączenia klikając na ikonkę test. System sprawdzi połączenie i wyświetli informację czy są dostępne jakieś pliki do pobranie i ile jest ew. nowych, nieprzetworzonych plików.

Separatorem tekstu jest cudzysłów. Wartości pól można ujmować w znaki cudzysłowu jednak nie jest to obowiązkowe. Aby wysłać wiadomość zawierającą w treści znak cudzysłowu, należy użyć dwukrotnie tego znaku. Przykładowa wiadomość zawierająca cudzysłów w treści widnieje poniżej: 

500600700;”Testowa wiadomosc”;INFORMACJA