HTTPS XML API /  Usuwanie zaplanowanych na określony termin wysyłek

W przypadku skorzystania z wysyłki w określonym terminie (parametr data_wysylki przy zgłaszaniu wysyłania wiadomości) istnieje możliwość usunięcia takich powiadomień odwołując się do określonego SMSID/USMSID.

Wywołanie adresu

Aby przy pomocy zdalnej obsługi pobrać odpowiedzi na wiadomości należy wywołać określony adres URL metodą POST lub GET. 
Przykładowo adres w przeglądarce wyglądać może następująco:

https://api1.serwersms.pl/zdalnie/index.php?login=demo&haslo=demo&akcja=usun_zaplanowane&smsid=89df6g875sf

Dostępne parametry

Parametr Typ Przykładowa wartość lub format Opis
akcja String usun_zaplanowane Aby sprawdzić stan wiadomości należy umieścić tutaj wartość „sprawdz_odpowiedzi”.
login String Login Login kotna używany do wysyłki
haslo String Haslo Hasło do konta
smsid String 111065e43c Identyfikatory SMSID wybranych wiadomości
usmsid String 87f5gs5f56 Identyfikator własny Klienta

Parametry oznaczone pogrubieniem są obowiązkowe. Pozostałe są opcjonalne.

Zwrot odpowiedzi

Wywołanie powyższego adresu może wygenerować np. taką odpowiedź:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SerwerSMS login="demo">
 <ZAPLANOWANE smsid="025701861e">OK</ZAPLANOWANE>
 <ZAPLANOWANE smsid="SD8F7G7DSF">OK</ZAPLANOWANE>
</SerwerSMS>

Objaśnienie poszczególnych sekcji XML

Znacznik XML Opis
<ZAPLANOWANE smsid="SMSID">STAN</ZAPLANOWANE> Zawiera identyfikator wiadomości SMSID oraz stan usuwania. Stan to w zależności od wyniku OK jeśli wszystko przebiegło poprawnie, ERR jeśli nie znaleziono wybranego znacznika SMSID.

Zalecane ustawienia

Podczas usuwania zaplanowanych wysyłek należy wziąć pod uwagę ew. różnicę czasów pomiędzy lokalnym serwerem a SerwerSMS.pl. Usunięcie wiadomości z identyfikatorem USMSID powoduje całkowite usunięcie również samego identyfikatora USMSID po stronie SerwerSMS.pl. Można zatem użyć go ponownie bez obawy o duplikat (opcja nie dotyczy klientów z włączoną kontrolą duplikatów USMSID).