HTTPS XML API / Komunikaty ogólne

W przypadku braku określenia akcji, zablokowanego konta klienta lub podaniu błędnych danych klienta SerwerSMS.pl wygeneruje dokument w formacie XML z informacją na temat błędu który wystąpił. Przykładowo w przypadku podania niewłaściwego loginu lub hasła klient zobaczy następujący komunikat:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SerwerSMS>
 <Blad>blad logowania: nieprawidlowy login lub haslo</Blad>
</SerwerSMS>

Jeśli nie zostanie określona żadna akcja do wykonania, system wyświetli komunikat:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SerwerSMS login="demo">
 <Blad>Nie okreslono akcji do wykonania</Blad>
</SerwerSMS>

Objaśnienie poszczególnych sekcji XML

Znacznik XML Opis
<Blad></Blad> Widnieje tu przyczyna dlaczego wybrana operacja nie zakończyła się powodzeniem

Lista kodów błędów zwracanych przez API

W zależności od ustawień konta w Panelu Klienta → Wyślij wiadomość → HTTPS XML API, w API zwracane są błędy i opisy tekstowe lub kody numeryczne. Poniżej znajduje się tabela z kodami oraz przyporządkowanymi do nich opisami tekstowymi. Nieujęte poniżej odpowiedzi systemu zwracane są z domyślnymi wartościami opisanymi w odpowiedniej sekcji dokumentacji. Domyślnie, dla każdego nowego konta, zwracane są komunikaty w formie tekstowych opisów.

Kod Opis
Błędy ogólne  
100 blad logowania: nie podano danych loginu lub hasla
101 blad logowania: nieprawidlowy login lub haslo
102 blad dostepu: abonent nie ma uprawnien do korzystania z WebAPI
103 Konto nie jest w pelni aktywne
104 Uzytkownik nie ma uprawnien do korzystania z WebAPI
105 Adres IP nieuprawniony do komunikacji
106 Nie okreslono akcji do wykonania
107 Adres IP został zablokowany
Błędy wysyłki wiadomości  
1000 Wyczerpano limit dostepnych wiadomosci SMS ECO+
1001 Brak uprawnien do wysylania wiadomosci typu SMS ECO+
1002 Wyczerpano limit dostepnych wiadomosci SMS FULL
1003 Brak uprawnien do wysylania wiadomosci typu SMS FULL
1004 Wyczerpano limit dostepnych wiadomosci MMS
1005 Nie posiadasz uprawnien do wysylania wiadomosci MMS
1006 Wyczerpano limit dostepnych wiadomosci SMS Glosowy
1007 Nie posiadasz uprawnien do wysylania wiadomosci SMS Glosowy
1100 Wysylanie wiadomosci SMS zostalo zablokowane
1101 Wiadomosc jest pusta
1102 Wiadomosc przekroczyla dozwolona ilosc znakow
1103 Bledny numer odbiorcy
1104 Nie podano numerow telefonow
1105 Niepoprawna wiadomosc
1106 Nie mozna uzyc tej nazwy nadawcy
1107 Nie posiadasz uprawnien do wysylania wiadomosci spersonalizowanych
1108 Nieprawidlowa godzina wysylki
1109 Nieprawidlowy plik
1110 Zbyt duza ilosc wiadomosci do przeslania. Maksymalna ilosc to 100.000 SMS w jednym zgloszeniu.
1111 Blad unikalnosci
1112 Nie posiadasz uprawnien do wysylania wiadomosci typu Flash SMS
1113 Nie posiadasz uprawnien do wysylania wiadomosci SMS
1200 Niepoprawne znaki w usmsid
1201 Przeslane usmsid nie sa unikalne
1202 Niezgodna ilosc spersonalizowanych i usmsid
1203 Blad unikalnosci usmsid
1300 Uzytkownik nie posiada uprawnien do wysylania wiadomosci
1301 Uzytkownik nie ma uprawnien do wysylania wiadomosci SMS ECO+
1302 Uzytkownik wyczerpal limit dostepnych wiadomosci SMS ECO+
1303 Uzytkownik nie ma uprawnien do wysylania wiadomosci SMS FULL
1304 Uzytkownik wyczerpal limit dostepnych wiadomosci SMS FULL
1305 Uzytkownik nie posiada uprawnien do wysylania wiadomosci SMS Glosowy
1306 Uzytkownik wyczerpal limit dostepnych wiadomosci SMS Glosowy
1307 Uzytkownik nie posiada uprawnien do wysylania wiadomosci MMS
1308 Uzytkownik wyczerpal limit dostepnych wiadomosci MMS
Raporty doręczenia  
2000 waznosc smsa wygasla
2001 bledny numer odbiorcy
2002 nieobslugiwany numer
2003 wiadomosc odrzucona
2004 blad operatora
2005 nie odebrano polaczenia
2100 W trakcie wysylki
2101 Oczekiwanie
2102 Doreczono
2103 Niedoreczono
2104 Zaplanowano
2105 Niewyslano
2200 Nieprawidlowy numer odbiorcy
2201 Limit wiadomosci wyczerpany
2202 Wysylka wiadmosci jest zablokowana
2203 Nieprawidlowa wiadomosc
2204 Blad po stronie Operatora
2205 Nieprawidlowa nazwa nadawcy
2206 Numer znajduje sie na czarnej liscie
2207 Wysylka do sieci zagranicznych jest zablokowana
2208 Brak uprawnien do wyslania wiadomosci
2299 Inny blad
Czarna lista  
3000 Brak operacji do wykonania
3002 Nieprawidlowy numer
3003 Numer juz istnieje na liscie
3004 Nie ma takiego numeru na liscie
Nazwy nadawcy  
4000 Dopisano
4001 Juz istnieje
4002 Brak mozliwosci dodania numeru jako nazwe nadawcy
4003 Niepoprawna nazwa nadawcy
4004 Oczekuje na autoryzacje
4005 Autoryzowano
4006 Odrzucono
4007 Dezaktywowano
HLR  
5000 Blad polaczenia
5001 Niepoprawny numer
5002 Brak uprawnien do HLR
5003 Limit zapytan HLR wyczerpany
Upload plików MMS/VMS  
6000 Zbyt duzy plik
6001 Plik nie istnieje
6002 Nieprawidlowy plik
Subkonta  
7000 Brak uprawnien do dzialu uzytkownicy
7001 Subkonto nie moze tworzyc subkont
7002 Login zajety
7003 Brak szablonu uprawnien
7004 Nieprawidlowy login lub haslo