Email2SMS / Tworzenie uprawnionego adresu email oraz klucza

Aby funkcja Email2SMS zadziałała prawidłowo, należy w Panelu Klienta dodać uprawniony adres email oraz stworzyć dla niego klucz. Adres email to adres z którego będą wysyłane wiadomości (pole „From:” czyli „Od”). Klucz to dowolne hasło składające się z dużych i małych znaków (a-z, A-Z) oraz liczb (0-9). Klucz nie może zawierać polskich znaków oraz znaków specjalnych. Aby wiadomość została prawidłowo przetworzona przez system SerwerSMS.pl, klucz oraz adres email nadawcy muszą być zgodne z danymi w Panelu Klienta. Jeśli dane te będą się w jakikolwiek sposób różnić, taka wiadomość email nie zostanie prawidłowo przetworzona a co za tym idzie nie zostanie wysłana wiadomość SMS. Dodatkowo możliwe jest zaznaczenie opcji Forward która umożliwia przesłanie wiadomości do wybranej grupy kontaktów. W takim przypadku, numer podany w temacie nie będzie brany pod uwagę, a zamiast tego, należy wprowadzić tam treść „forward”.

pdf rys1

Rysunek 1: dodawanie uprawnionego adresu email oraz klucza w Panelu Klienta.