Strona główna / Instrukcja IC

Wysyłanie wiadomości SMS z użyciem identyfikatora cyfrowego producenta oprogramowania.

Informacje ogólne

SerwerSMS.pl udostępnia możliwość współpracy na zasadach partnerskich, gdzie dla wiadomości wysyłanych z oprogramowania zewnętrznego będzie naliczana dla Partnera prowizja ujęta w umowie.

HTTPS API - wywołanie przykładowego adresu

Aby przy pomocy zdalnej obsługi wysłać wiadomość SMS z identyfikatorem cyfrowym należy przesłać określone zgłoszenie protokołem HTTP lub HTTPS metodą POST lub GET. Zapytanie oprócz wymaganych danych powinno zawierać dodatkowy parametr o nazwie "ic".

Przykład dla API v2:

Adres URL

https://api2.serwersms.pl/messages/send_sms

Dane

{
   "username":"demo",
   "password":"demo",
   "phone":"+48500600700",
   "text":"Test SerwerSMS.pl",
   "sender":"INFORMACJA",
   "ic":123
}

Przykład dla HTTPS XML API:

https://api1.serwersms.pl/zdalnie/index.php?login=nazwauzytkownika&haslo=tajnehaslo&akcja=wyslij_sms&numer=%2B48500600700&wiadomosc=Test%20Serwer%20SMS&ic=123

Identyfikator należy przesyłać jedynie dla zapytań realizujących zlecenie wysyłki wiadomości. Dla pozostałych poleceń (np. sprawdzanie statusu wiadomości, odpowiedzi itp.) nie ma potrzeby aby przesyłać zmienną "ic".

Całość obsługi zapytań oraz odpowiedzi przedstawiona jest w dokumentacji, w dziale HTTPS API v2 oraz HTTPS XML API.

 

Email2SMS - przekazywanie identyfikatora w wiadomości e-mail

Aby przy pomocy usługi Email2SMS przekazać numer identyfikacyjny producenta oprogramowania należy w nagłówku wiadomości e-mail dodać parametr SerwerSMS-Dealer. Przykładowo nagłówki takiej wiadomości mogą wyglądać następująco:

...
Delivered-To: adres@email.com
Received: by 10.50.57.134 with SMTP id i6csp20564igq;
Fri, 12 Apr 2013 03:08:06 -0700 (PDT)
X-Received: by 10.15.41.2 with SMTP id r2mr26654592eev.20.1365761286304;
Fri, 12 Apr 2013 03:08:06 -0700 (PDT)
Authentication-Results: mx.google.com;
Received: (qmail 20285 invoked by uid 1045020); 12 Apr 2013 10:08:05 -0000
Date: 12 Apr 2013 10:08:05 -0000
From: biuro@serwersms.pl
To: adres@email.com
Subject: Temat wiadomości e-mail
SerwerSMS-Dealer: 123

 

Podsumowanie

Każda wiadomość która będzie przekazana do wysyłki wraz z parametrem „ic” dla zapytań WebAPI lub nagłówkiem „SerwerSMS-Dealer” dla Email2SMS, zostanie dopisana do billingu Partnera pod warunkiem udanej realizacji wiadomości, czyli sytuacji kiedy wysyłka wiadomości z systemu Serwer SMS do Operatorów zewnętrznych zakończy się powodzeniem.

W przypadku gdy wiadomości z jakichkolwiek względów nie uda się wysłać (status niewysłano) prowizja dla Partnera nie jest naliczana. Identyfikator cyfrowy ma postać liczby a Partner otrzymuje go po podpisaniu odpowiedniej umowy.