SMPP API / Komendy SMPP

Interfejs SMPP obsługuje następujące komendy:

Komenda Opis Hex Code
generic_nack Ogólny 'Not Acknowledged' status 0x80000000
bind_receiver Bindowanie jako 'Receiver' 0x00000001
bind_receiver_resp Odpowiedź na bind_receiver 0x80000001
bind_transmitter Bindowanie jako 'Transmitter' 0x00000002
bind_transmitter_resp Odpowiedź na bind_transmitter 0x80000002
submit_sm Wysyłanie wiadomości SMS 0x00000004
submit_sm_resp Odpowiedź na submit_sm_resp 0x80000004
deliver_sm Wysyłanie raportu doręczenia 0x00000005
deliver_sm_resp Odpowiedź na deliver_sm_resp 0x80000005
unbind Zamykanie połączenia 0x00000006
unbind_resp Odpowiedź na unbind 0x80000006
bind_transceiver Bindowanie jako 'Transceiver' 0x00000009
bind_transceiver_resp Odpowiedź na bind_transceiver 0x80000009
enquire_link Sprawdź status połączenia 0x00000015
enquire_link_resp Odpowiedź na enquire_link 0x80000015

Wspierane są wyłącznie powyższe komendy.