EMI/UCP / Wprowadzenie

Informacje ogólne

External Machine Interface (EMI) wraz z rozszerzeniem Universal Computer Protocol (UCP) są protokołem do wymiany krótkich wiadomości tekstowych (SMS) pomiędzy dwoma systemami informatycznymi. Protokół został opracowany przez CMG Wireless Data Solutions, obecnie należy do firmy telekomunikacyjnej Mavenir.

Struktura

W protokole EMI opartym na UCP struktura danych jest następująca:

stx <header> / <data> / <checksum> etx

gdzie <header> składa się z następujących czterech obowiązkowych pól:

TRN - numer referencyjny transakcji
LEN - całkowita liczba znaków IRA zawartych między stx i etx
O/R - znak „O” lub „R”. „O” oznacza operację, „R” oznacza wynik
OT - typ operacji

Pola <data> zależą od typu operacji. Element <checksum> stanowi sumę kontrolną. Przykładowa postać wymiany danych jest nastepująca:

^B01/00045/O/30/66677789///1//////68656C6C6F/CE^C
^B01/00041/R/30/A//66677789:180594141236/F3^C