Email2SMS / Historia zmian

Wersja 1.6 - 2014-12-23
- Dodana obsługa polskich znaków

Wersja 1.5 - 2013-10-08
- Podział na dynamiczną i statyczną formę wysyłki wiadomości

Wersja 1.4 - 2013-01-09
- Poprawione wychwycone błędy i literówki
- Dodana obsługa wysyłki wiadomości do wielu odbiorców jednocześnie
- Wiele optymalizacji w silniku usługi email2SMS m.in. szybsze przetwarzanie wiadomości

Wersja 1.3 - 2010-09-08
- Informacja o konieczności weryfikacji nazw nadawcy w FULL SMS

Wersja 1.2 - 2009-04-07
- Dodana możliwość wysłania SMSa grupowego przy wykorzystaniu opcji Forward
- Poprawione wychwycone literówki i opisy w dokumentacji

Wersja 1.1 - 2008-08-22
- Poprawione zauważone błędy w dokumentacji i uaktualnione opisy
- Dodana szersza obsługa raportów wysyłanych wiadomości
- Bardziej szczegółowe informacje zwrotne w przypadku podania błędnych danych

Wersja 1.0 - 2008-08-19
- Pierwsza odsłona interfejsu Email2SMS