SMPP API / Dostępne tryby bindowania

Są trzy dostępne tryby połączenia w ramach protokołu SMPP:

Transmitter wysyłanie wiadomości SMS oraz otrzymywanie zwrotu dot. tej akcji
Receiver odbieranie raportów doręczeń oraz innych komunikatów z SMSC
Transceiver wysyłanie wiadomości oraz odbieranie statusów oraz raportów doręczeń przez jedno połączenie (zalecany tryb połączenia)

W ramach jednego użytkownika SMPP możliwe jest wykonanie 1x transceiver lub 1x transmiter oraz 1x receiver. Aby wykonać wielokrotne połączenie do systemu należy wygenerować dodatkowe konta SMPP w Panelu Klienta.