SMPP API / Wprowadzenie 

SMPP to protokół bazujący na poziomie komunikacji TCP/IP i służący do wymiany m.in. krótkich wiadomości tekstowych (SMS) pomiędzy dwoma systemami informatycznymi, najczęściej za pośrednictwem szyfrowanego kanału VPN.

Połączenie to jest dedykowane dla Abonentów którzy wysyłają duże ilości wiadomości lub dla takich którzy już mają obecnie zintegrowane własne oprogramowanie z użyciem protokołu SMPP, np. z innym dostawcą lub Operatorem GSM.