SMS przez FTP / Właściwości plików

Każdy plik który powinien być przetworzony, powinien mieć rozszerzenie TXT lub CSV oraz posiadać unikalną nazwę. W przypadku gdy plik zostanie nadpisany nowymi danymi, jednak jego nazwa się nie zmieni – nie zostanie przetworzony. Zalecane jest, aby nazwy plików nie zawierały znaków specjalnych oraz spacji. Pliki powinny być zapisane w formie tekstowej (TXT lub CSV), z wartościami podzielonymi wybranym separatorem (przecinek, średnik, dwukropek lub znak tabulacji) lub dodatkowo znakiem nowej linii (enter) w przypadku pliku z samymi numerami (treść wiadomości predefiniowana w Panelu Klienta). 

Dla opcji gdzie podawana jest treść wiadomości w pliku, przykładowy format danych to:

NUMER;WIADOMOSC;NAZWA_NADAWCY;POLSKIE ZNAKI

Czyli przykładowy plik z wiadomościami mógłby wyglądać następująco:

500600700;Testwa wiadomosc;INFORMACJA
500400300;Druga wiadomosc, tym razem eco;
500400300;Trzecia wiadomość z polskimi znakami;INFORMACJA;1

Jeśli wysłany ma być SMS ECO+, wartość trzeciej kolumny powinna być pusta. Dla wiadomości z polskimi znakami wypełnić należy pole nadawcy oraz po średniku podać wartość 1. Wspierane jest kodowanie ISO-8859-2 oraz UTF-8.

Dla opcji gdzie podawane są tylko numery w pliku, format danych to:

NUMER1
NUMER2
NUMER3

Czyli przykładowy plik z numerami mógłby wyglądać następująco:

500600700
500400300

Numery mogą być od siebie odseparowane znakiem nowej linii, średnikiem, tabulatorem, dwukropkiem lub przecinkiem.
Maksymalna wielkość pliku wynosi 5MB. Jednocześnie może być przetwarzanych wiele plików jeden po drugim.

Zalecane jest użycie opcji automatycznego usuwania plików po ich przetworzeniu lub ew. samodzielne czyszczenie katalogów. Maksymalna ilość plików obsługiwana w katalogu to 500szt. W przypadku przekroczenia tej ilości, konfiguracja zostanie wyłączona a Klient poinformowany o konieczności uporządkowania katalogu.