SMS przez FTP / Właściwości plików

Każdy plik który powinien być przetworzony, powinien mieć rozszerzenie TXT lub CSV oraz posiadać unikalną nazwę. W przypadku gdy plik zostanie nadpisany nowymi danymi, jednak jego nazwa się nie zmieni – nie zostanie przetworzony. Zalecane jest, aby nazwy plików nie zawierały znaków specjalnych oraz spacji. Pliki powinny być zapisane w formie tekstowej (TXT lub CSV), z wartościami podzielonymi wybranym separatorem (przecinek, średnik, dwukropek lub znak tabulacji) lub dodatkowo znakiem nowej linii (enter) w przypadku pliku z samymi numerami (treść wiadomości predefiniowana w Panelu Klienta). 

Dla opcji gdzie podawana jest treść wiadomości w pliku, przykładowy format danych to:

NUMER;WIADOMOSC;NAZWA_NADAWCY;POLSKIE ZNAKI

Czyli przykładowy plik z wiadomościami mógłby wyglądać następująco:

500600700;Testwa wiadomosc;INFORMACJA
500400300;Druga wiadomosc, tym razem eco;
500400300;Trzecia wiadomość z polskimi znakami;INFORMACJA;1

Jeśli wysłany ma być SMS ECO+, wartość trzeciej kolumny powinna być pusta. Dla wiadomości z polskimi znakami wypełnić należy pole nadawcy oraz po średniku podać wartość 1. Wspierane jest kodowanie ISO-8859-2 oraz UTF-8.

Dla opcji gdzie podawane są tylko numery w pliku, format danych to:

NUMER1
NUMER2
NUMER3

Czyli przykładowy plik z numerami mógłby wyglądać następująco:

500600700
500400300

Numery mogą być od siebie odseparowane znakiem nowej linii, średnikiem, tabulatorem, dwukropkiem lub przecinkiem.
Maksymalna wielkość pliku wynosi 5MB. Jednocześnie może być przetwarzanych wiele plików jeden po drugim.