HTTPS XML API / LOOKUP sprawdzanie przynależności numeru do sieci

Zasada działania

Aby przy pomocy Zdalnej obsługi sprawdzić przynależność numeru do sieci należy wywołać określony adres URL metodą POST lub GET. Przykładowo adres w przeglądarce wyglądać może następująco:

https://api1.serwersms.pl/zdalnie/index.php?login=demo&haslo=demo&akcja=lookup&numer=%2B48500600700

Wywołanie powyższego adresu (w przypadku podania prawidłowych danych do zalogowania) spowoduje sprawdzenie numeru w bazie i zwrot informacji czy numer jest przeniesiony czy też nie.

Dostępne parametry

Parametr Typ Przykładowa wartość lub format Opis
akcja String lookup Aby sprawdzić numer należy umieścić tutaj wartość „lookup”.
login String login Login konta używany do wysyłki
haslo String hasło Hasło do konta
numer String 500600700 lub +42565478965 Numer w formacie 9-cio cyfrowym. Dla numerów zagranicznych niezbędne jest podanie plusa i prefiksu kraju.

Parametry oznaczone pogrubieniem są obowiązkowe. Pozostałe są opcjonalne.

Zwrot wygenerowany po przesłaniu przykładowego zapytania.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SerwerSMS login="demo">
 <NUMER numer="+48500600700">
  <status>OK</status>
  <imsi>260031994508897</imsi>
  <siec_macierzysta>Orange (PTK Centertel Sp. z o.o.)</siec_macierzysta>
  <przenoszony>0</przenoszony>
  <siec_obecna>Orange (PTK Centertel Sp. z o.o.)</siec_obecna>
 </NUMER>
</SerwerSMS>

Objaśnienie poszczególnych sekcji XML

Znacznik XML Opis
<NUMER></NUMER> Zawiera informację na temat sprawdzanego numeru
<Numer="NUM" /> Sprawdzany numer telefonu
<status>X</status> Status zapytania LOOKUP, jeśli jest poprawny, system zwróci „OK”, jeśli nie ma możliwości aby sprawdzić numer lub numer nie jest poprawny, system zwróci „ERR”. UWAGA! Taryfikowane są wszystkie zapytania LOOKUP, zarówno poprawne jak i niepoprawne.
<imsi>X</imsi> Unikatowy numer przypisany do każdej karty SIM w sieci GSM lub UMTS. W niektórych sytuacjach może zawierać jedynie numer kraju i numer sieci (np. „26003”).
<siec_macierzysta>X</siec_macierzysta> Nazwa alfanumeryczna sieci z której numer pochodzi.
<przenoszony>X</przenoszony> Informacja o tym czy numer jest przenoszony „1” czy też nie „0”.
<siec_obecna>X</siec_obecna> Nazwa alfanumeryczna sieci do której numer jest obecnie przypisany.

Zalecane ustawienia

Nie należy sprawdzać wielokrotnie pod rząd tego samego numeru gdyż każde wywołanie sprawdzające przynależność do sieci jest taryfikowane. Warto więc zapisywać wyniki lokalnie i posługiwać się nimi przez określony czas np. kilka dni.