SMPP API / Połączenie z SMPP API

Aby wygenerować komplet danych niezbędnych do połączenia z SMPP API należy w Panelu Klienta wygenerować użytkownika SMPP API. W tym celu należy przejść odpowiednio "Wyślij wiadomość -> SMPP API -> Użytkownicy SMPP API" a następnie wypełnić pole dot. ew. restrykcji w zakresie połączeń przychodzących z wybranego adresu IP. Jeśli połączenie może być nawiązywane z wielu adresów IP, pole to należy pozostawić puste. Ruch można ograniczyć w ramach konkretnego adresu IP (lub ew. puli adresów po konsultacji z BOK). Po zatwierdzeniu formularza konfiguracja zostanie wysłana na adres email podany przy rejestracji.

Specyfikacja ogólna:

Host 1 185.233.160.11
Host 2 (backup) 185.233.160.169
Port 12775
Wersja SMPP „3.4”

W ramach SMPP w SerwerSMS.pl, możliwe jest wysłanie wiadomości SMS FULL (nadpis alfanumeryczny) lub SMS ECO+ (w nagłówku znajdzie się zmienny, 9-cio cyfrowy numer). W przypadku wysyłki SMS FULL, w polu nadawca powinna znaleźć się nazwa predefiniowana lub nazwa własna klienta która została wcześniej dodana przez np. Panel Klienta i zaakceptowana przez administratorów SerwerSMS.pl. W przypadku wysyłki wiadomości SMS ECO+, należy jako nadawcę ustawić wartość "SMSECO". Aby wysłać wiadomość głosową, należy ustawić nagłówek "VOICE" oraz kodowanie UCS2 (konieczne do prawidłowej wymowy tekstu przez lektora).

Z uwagi na to iż połączenie przez SMPP nie jest szyfrowane, dla zachowania poufności przekazywanych danych zalecane jest utworzenie tunelu VPN pomiędzy Klientem i SerwerSMS.pl (szczegóły w cenniku).