SQL API / Kody błędów

Po przekazaniu wiadomości do realizacji powinna nastąpić aktualizacja raportu doręczenia dla wybranych wiadomości (istnieje również możliwość, że wiadomość zostanie wysłana i dostarczona, jednak z różnych względów nie otrzymamy zwrotnie raportu dostarczenia wiadomości, wtedy raportu w SQL API nie aktualizujemy). W przypadku wystąpienia błędu związanego z wysyłką (niewysłano) lub doręczeniem (niedoręczono) system może zwrócić oprócz raportu doręczenia "-1" również dodatkowy kod o i opis problemu.
 

Kod Opis
2000 waznosc smsa wygasla
2001 bledny numer odbiorcy
2002 nieobslugiwany numer
2003 wiadomosc odrzucona
2004 blad operatora
2005 nie odebrano polaczenia
2200 Nieprawidlowy numer odbiorcy
2201 Limit wiadomosci wyczerpany
2202 Wysylka wiadmosci jest zablokowana
2203 Nieprawidlowa wiadomosc
2204 Blad po stronie Operatora
2205 Nieprawidlowa nazwa nadawcy
2206 Numer znajduje sie na czarnej liscie
2207 Wysylka do sieci zagranicznych jest zablokowana
2208 Brak uprawnien do wyslania wiadomosci