SMS przez FTP / Historia zmian

Wersja 1.1 – 2018-03-05
- Wprowadzenie obsługi połączenia przez protokół SFTP

Wersja 1.0 – 2013-02-12
- Pierwsza wersja dokumentacji zawierająca podstawowe informacje na temat połączenia i korzystania z usługi SMS przez FTP