SQL API / Konfiguracja po stronie Klienta

Klient może utowrzyć bazę danych lub udostępnić część istniejącej bazy. W przypadku tabel, Klient może skorzystać ze struktury zaproponowanej przez SerwerSMS (kod do utworzenia tabel dostępny poniżej) lub ew. skonfigurować dostęp do bazy i tabeli wypełniając w Panelu Klienta pola związane z połączeniem do bazy, nazwą i strukturą tabeli. Adres IP z którego nastąpi połączenie w celu pobrania wiadomości do wysłania, aktualizacji raportów oraz dopisania odpowiedzi to: 94.152.131.145.

Dla tabeli z wiadomościami do wysłania, niezbędne jest określenie pól:
- nazwa tabeli
- id rekordu
- numer
- nadawca
- wiadomość
- smsid
- raport doręczenia
- godzina raportu doręczenia
- kod raportu doręczenia
- opis raportu doręczenia
- flagi
- części

Domyślna struktura tabeli do wysyłki wiadomości:

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `SerwerSMS_MT` (
  `id` int(10) unsigned NOT NULL,
  `number` varchar(20) COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
  `sender` varchar(20) COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
  `message` text COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
  `date` datetime NOT NULL,
  `flags` varchar(50) COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
  `smsid` varchar(20) COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
  `dlr` enum('-1','0','1','2') COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL DEFAULT '0',
  `dlr_date` datetime NOT NULL,
  `dlr_code` int(10) unsigned NOT NULL,
  `dlr_description` varchar(100) COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
  `parts` tinyint(1)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_polish_ci;
ALTER TABLE `SerwerSMS_MT`  ADD PRIMARY KEY (`id`),  ADD KEY `smsid` (`smsid`),  ADD KEY `new` (`smsid`,`date`);
ALTER TABLE `SerwerSMS_MT`  MODIFY `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT;

Domyślna struktura tabeli do odbioru wiadomości (opcjonalna):

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `SerwerSMS_MO` (
  `id` int(10) unsigned NOT NULL,
  `number` varchar(20) COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
  `sender` varchar(20) COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
  `message` text COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
  `date` datetime NOT NULL,
  `type` enum('ECO+','ND','NDI') COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_polish_ci;
ALTER TABLE `SerwerSMS_MO` ADD PRIMARY KEY (`id`);
ALTER TABLE `SerwerSMS_MO` MODIFY `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT;