SMPP API / Historia zmian

Wersja 1.3 – 2013-07-19
- Aktualizacja maksymalnej długości wiadomości SMS z 612 do 918 znaków

Wersja 1.2 – 2013-04-18
- Przykładowa konfiguracja dla Ozeki GW

Wersja 1.1 – 2013-03-29
- Aktualizacja ustawień przykładowej konfiguracji (usunięty parametr msg-id-type) który mógł wpływać na niepoprawne łączenie raportów z wiadomościami wychodzącymi

Wersja 1.0 – 2013-01-30
- Pierwsza wersja dokumentacji zawierająca podstawowe informacje na temat połączenia i korzystania z interfejsu SMPP