Płatności przez Premium SMS / Weryfikacja transakcji SMS

W przypadku dokonania płatności system przesyła na podany wcześniej adres URL informację o płatności zawierającą: identyfikator transakcji nadany przez system; id klienta oraz identyfikator sesji  (patrz tabela 2). 

Informacje należy odebrać i zweryfikować ze swoją bazą danych. 
W przypadku prawidłowych danych – przesłać żądanie weryfikacji transakcji.

Poniżej przedstawiono przykładowy skrypt obsługujący weryfikację transakcji:

function weryfikuj($ses_id, $tr_id, $id_klienta) {
    $dane[] = "s_klient=".$id_klienta; //identyfikator klienta
    $dane[] = "ses_id=".$ses_id; //identyfikator sesji
    $dane[] = "tr_id=".$tr_id; //identyfikator transakcji [otrzymany z systemu]
    try {
      $ch = curl_init();
        curl_setopt_array($ch, array(
                CURLOPT_URL => "https://platnosci.serwersms.pl",
                CURLOPT_POST => true,
                CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
                CURLOPT_POSTFIELDS => implode("&", $dane),
                CURLOPT_TIMEOUT => 20,
                CURLOPT_HEADER => false,
                CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => false));
            $wynik= curl_exec($ch);
        if(curl_errno($ch)) throw new ErrorException('Błąd połączenia '.curl_errno($ch));
        curl_close($ch);
        if($wynik != "OK") throw new ErrorException($wynik);
        /**
         *transakcja prawidłowa
         */
    } catch (ErrorException $e) {
        echo $e->getMessage();
    }
}

parametr wymagany typ danych opis
tr_id Tak INTEGER Identyfikator transakcji nadawany przez system w przypadku dokonania płatności.
s_klient Tak INTEGER Identyfikator sprzedawcy, dostępny jest w panelu klienta po zarejestrowaniu.
ses_id Tak STRING Identyfikator sesji, maksymalnie 30 znaków.

Tabela 2: typy oraz opis parametrów potrzebnych weryfikacji transakcji

W odpowiedzi system zwróci wartość „OK” - w przypadku prawidłowej transakcji lub „ERR:_kod_błędu_” – w przypadku błędu (patrz tabela 3).