Płatności przez Premium SMS / Lista wartości transakcji SMS Premium

Dla płatności SMS Premium, możliwe jest podanie kwoty transakcji (tabela 4). W przypadku podania innej wartości zwróci komunikat o błędzie (patrz tabela 3).

Numer SMS Premium Wartość netto PLN
71826 1
71160 1
7248 2
7348 3
7448 4
76567 6
79567 9
91983 19

Tabela 4: lista dozwolonych wartości