Automatyzacja / Wprowadzenie

Moduł automatyzacji pozwala na monitorowanie zachowań osób odwiedzających naszą witrynę.  Na podstawie wcześniej zdefiniowanych przez nas w panelu SerwerSMS zdarzeń i rozpoznanych zachowań użytkownika (np. wejście na przygotowany Landing Page, przejście do konkretnej kategorii produktów, wejście/wyjście z koszyka etc.) system wykona akcję, którą wcześniej określiliśmy np. wyśle do odwiedzającego wiadomość SMS lub e-mail.

Dostępne funkcjonalności:

Podstawowe etapy pracy z systemem: