Automatyzacja / Widżety - co to jest i jak aktywować?

Widżety stanowią element komunikacji pomiędzy użytkownikiem odwiedzającym stronę a właścicielem serwisu. To nic innego, jak formularz kontaktowy, za pośrednictwem którego użytkownik odwiedzający stronę może wysłać swoje dane kontaktowe. System w oparciu o te dane będzie później realizował działania marketingowe, takie jak np.: wysyłka kuponu promocyjnego poprzez komunikację SMS.

Rys. Przykładowy wygenerowany widżet.

Proces dodania widżetu do systemu automatyzacji składa się z następujących etapów:

Wprowadzenie nowego widżetu do systemu odbywa się poprzez wypełnienie i skonfigurowanie formularza. Formularz składa się z kilku pól, które określają między innymi nagłówki, pola formularza, komunikat wyświetlany po zapisie. Formularz dostępny jest po kliknięciu w button Dodaj widżet, na liście widżetów. Pracę z widżetami ułatwia podgląd live, który widoczny jest po prawej stronie formularza. Po zapisaniu danych zostanie wygenerowany skrypt osadzenia. Należy go umieścić w kodzie źródłowym swojej strony www. Istnieje możliwość wysłania kodu programiście. W tym celu wystarczy wypełnić formularz widoczny poniżej kodu osadzenia, podając w polu formularza adres e-mail.

<script>_ssrm.push(['setWidget', '25c4ff8511943b8993ad']);</script>

KOD. Przykładowy skrypt widżetu.

Lista dostępnych opcji do skonfigurowania Widżetu

Domena

Definiuje domenę na której zostanie osadzony widżet (www)

Grupa kontaktowa

Określa grupę do której kontakty będą zapisywane (najlepiej stworzyć zupełnie nową grupę w panelu klienta)

Szablon

Definiuje schemat kolorów elementu

Etykieta buttona otwierającego formularz

Określa nazwę buttona widoczną na starcie po wygenerowaniu strony

Nagłówek formularza

Definiuje nazwę widoczną nad formularzem

Opis

Opcjonalny opis widoczny nad nagłówkiem

Pole telefon

 • Wymagane pole formularza

 • Etykieta – nazwa opisująca pole

Pole imię

 • Opcjonalne pole formularza

 • Etykieta – nazwa opisująca pole

 • Pole wymagane - opcjonalne pole umożliwiające zdefiniowanie pola jako wymagane

Pole e-mail

 • Opcjonalne pole formularza

 • Etykieta – nazwa opisująca pole

 • Pole wymagane - opcjonalne pole umożliwiające zdefiniowanie pola jako wymagane

Dodatkowe pole (1-5)

 • Opcjonalne pole formularza

 • Typ pola – rodzaj pola formularza. Dostępna jest następująca lista typów:

 • Input (pole tekstowe krótkie)

 • Textarea (pole tekstowe długie)

 • Select (lista wybieralna)

 • Checkbox (pole wyboru)

 • Opcje pola select – opcje listy rozwijane oddzielone znakiem;

 • Etykieta – nazwa opisująca pole

 • Przypisz do – opcja pozwala zdefiniować pole kontaktowe, do którego zostanie przypisana wprowadzona wartość

 • Pole wymagane – opcjonalne pole umożliwiające zdefiniowanie pola jako wymagane

 

 • Opcjonalne pole formularza

 • Nagłówek zgody – pole „zajawka”

 • Treść zgody – pozostała treść reguły

 • Pole wymagane – opcjonalne pole umożliwiające zdefiniowanie pola jako wymagane

Etykieta buttona formularz

Określa nazwę buttona zapisującego formularz

Komunikat podziękowania

Tekst prezentowany użytkownikowi po zapisaniu danych

Oznaczenia ikon w panelu

Dodawanie nowej reguły

Kod osadzenia widżetu

Wyświetlanie szczegółów widżetu

Edycja widżetu

Usunięcie widżetu