Automatyzacja / Reguły

Reguły automatyzacji są to czynności, które określają co chcemy monitorować na stronie internetowej tj. odwiedziny, opuszczenia stron, kliknięć itp.

Aby dodać nową regułę należy:

  1. Będąc na liście reguł w panelu administracyjnym (http://panel.serwersms.pl/index.php?page=remarketingreguly&action=rules/index), kliknąć w w button "Dodaj regułę").

  2. Następnie wybrać domenę w obszarze, której ma działać dodawana konwersja (obszerny opis dodawania i aktywacji nowej domeny: http://dev.serwersms.pl/domena-co-to-jest-i-jak-aktywowac ).

  3. Następnie można wybrać lub dodać grupę kontaktową, na której reguła będzie wykonywana. Domyślnie reguła jest wykonywana na wszystkich kontaktach z wybranej powyżej domeny.

  4. Kolejnym krokiem jest wpisanie nazwy reguły. Nazwa w jednoznaczny sposób powinna wskazywać nam, o co dokładnie chodzi np. reguła reagująca na odwiedziny strony: Reguła - odwiedziny http://adres_strony.pl/strona. Taka terminologia ułatwi w późniejszym etapie identyfikację poszczególnych działań.

  5. Wybór zdarzeń.

Zdarzenia

zdarzenia

 

Aby reguła reagowała na działania odwiedzającego, należy wybrać zdarzenia poprzez kliknięcie w button "+". Wybranie większej liczby zdarzeń powoduje ustawienie między nimi operatora "LUB" tzn. wystarczy, że jedno ze zdarzeń zostanie spełnione wtedy system zadziała. Na listę zdarzeń można wybrać tylko jedno zdarzenie z danego typu tzn. np. tylko raz zdarzenie "Kontakt został dodany". Lista zdefiniowanych zdarzeń jest następująca:

Kontakt został dodany

z kontakt

Zdarzenie te aktywuje się w momencie wysłania formularza dodania kontaktu (opis jak dodać kontakt i umieścić widżet znajduję się na stronie http://dev.serwersms.pl/widzety-co-to-jest-i-jak-aktywowac).

Kontakt wchodzi na stronę

kontakt wchodzi na stronę button

z wchodzi

Aktywacja zdarzenia następuje po wejściu na stronę zdefiniowaną w formularzu. Zawiera ona cześć stałą, którą jest domena i część adresu po domenie, którą można edytować np. http://domena.pl/ - część stała nieedytowalna i "strona.php" - część wpisywana. Widok łączny: http://domena.pl/strona.php.

Kontakt wychodzi ze strony

kontakt wychodzi ze strony button

z wychodzi

Aktywacja zdarzenia następuje po wyjściu ze strony zdefiniowanej w formularzu. Zawiera on cześć stałą, którą jest domena i część adresu po domenie, którą można edytować np. http://domena.pl/ - część stała nieedytowalna i "strona.php" - część wpisywana. Widok łączny: http://domena.pl/strona.php.

SMS został dostarczony

z sms

Jest to zdarzenie, które aktywuje się jeżeli uprzednio z systemu został wysłany SMS o fragmencie tekstu, który mamy do wypełnienia w formularzu np. użytkownik po wykonaniu akcji wejścia na stronę, otrzymał wiadomość „Nowa dostawa sukienek – przyjdź i sprawdź.”. Następnie chcemy, aby do grupy osób, które dostały taki SMS, dotarła kolejna wiadomość np. „Zapasy już się kończą”. Dlatego wystarczy, że w pole formularza wpiszemy słowo np.: „dostawa” i system wyśle drugą wiadomość tylko do osób, które wcześniej otrzymały SMS-a informującego o dostawie. W przypadku tego zdarzenia, to nie użytkownik aktywuje zdarzenie, ale my sami, wypełniając to pole.

Zdarzenie JavaScript

z js

Zdarzenie te reaguje na kliknięcia odwiedzającego w odpowiednie miejsca na stronie. Są to oczywiście miejsca określone przez nas, dlatego w celu ich aktywacji należy umieścić odpowiedni kod JavaScript na stronie. Kod na stronie możemy umieścić w dwojaki sposób:

Uruchomienie się kodu podczas załadowania strony:

_ssrm.push(['trackEvent','nazwa_wpisana'])

podczas kliknięcia:

<span onclick="_ssrm.push(['trackEvent','nazwa_wpisana']);" style="cursor: pointer;">Kliknij !</span>

W formularzu wpisujemy nazwę zdarzenia, która w późniejszym etapie jest wykorzystywana w warunkach.

Aby zobaczyć kod należy kliknąć w button </>

Wybór warunków

warunki

Aby ograniczyć wywoływanie reguł, można dodać odpowiednie warunki. Wybranie większej liczby warunków powoduje ustawienie między nimi operatora "i" tzn. że aby uruchomiła się reguła wszystkie zdefiniowane warunki muszą zostać spełnione. Maksymalnie można wybrać 5 różnych lub takiego samego typu warunków. Przykład – przy opuszczeniu naszej witryny przez użytkownika, chcemy aby otrzymał on od nas SMS. Jednak nie zależy nam, aby taka wiadomość została wysłana do każdego odwiedzającego, który opuścił stronę, a jedynie do tych, którzy wcześniej kliknęli w button „koszyk” i nie dokończyli zakupów.

Wtedy to warunkiem wysłania SMS-a dla osoby wychodzącej ze strony jest to, że kliknął wcześniej w button „koszyk”

Przy każdym warunku jest możliwość jego dezaktywacji. Lista dostępnych warunków jest następująca:

Kontakt odwiedził stronę

w odwiedzil

Spełnienie tego warunku następuje po wcześniejszym wejściu na stronę zdefiniowaną w formularzu. Funkcja ta zbiera dane z całej historii, nie oznacza więc, że kontakt aktualnie odwiedza stronę, ale zrobił to kiedykolwiek w przeszłości. Zawiera on część stałą, którą jest domena i część adresu po domenie, którą można edytować np. http://domena.pl/ - część stała nieedytowalna i "strona.php" (w przypadku strony głównej) - część wpisywana. Widok łączny: http://domena.pl/strona.php.

Kontakt opuścił stronę

w opuscil

Spełnienie tego warunku następuje po wcześniejszym wyjściu ze strony zdefiniowanej w formularzu. Funkcja ta zbiera dane z całej historii, nie oznacza więc, że kontakt aktualnie opuścił stronę, ale zrobił to kiedykolwiek w przeszłości.Zawiera on część stałą, którą jest domena i część adresu po domenie, którą można edytować np. http://domena.pl/ - część stała nieedytowalna i "strona.php"- część wpisywana. Widok łączny: http://domena.pl/strona.php.

Kontakt wchodzi na stronę

kontakt wchodzi na stronę button

w wchodzi

Spełnienie warunku następuje dokładnie w momencie wejścia na stronę zdefiniowaną w formularzu. Zawiera ona cześć stałą, którą jest domena i część adresu po domenie, którą można edytować np. http://domena.pl/ - część stała nieedytowalna i "strona.php" - część wpisywana. Widok łączny: http://domena.pl/strona.php.

Warunek zawiera także opcję negacji, która oznacza, że aktywacja zdarzenia dokonuje się tylko i wyłącznie wtedy, gdy osoba nie odwiedzi strony, którą sobie zdefiniowaliśmy.

Na przykład:

Ustawiamy zdarzenie „kontakt odwiedza stronę <koszyk>” natomiast w warunkach zaznaczamy, że zdarzenie aktywuje się w momencie, kiedy kontakt przyszedł do nas ze strony <home>. Oznacza to, że odwiedzający, przechodzący do <koszyka> ze strony <home>, otrzyma np. SMS-a z kodem rabatowym. Zaznaczając funkcję negacji, określamy, że zdarzenie aktywuje się w momencie, gdy kontakt przeszedł do <koszyka> z każdej strony OPRÓCZ home. Oznacza to, że odwiedzający, przechodzący do <koszyka> z każdej innej strony oprócz <home>, otrzyma np. SMS-a z kodem rabatowym, jeśli natomiast przejdzie do <koszyka> bezpośrednio ze strony <home> już takiego SMS-a nie otrzyma.

Kontakt wychodzi ze strony

kontakt wychodzi ze strony button

w wychodzi

Spełnienie warunku następuje dokładnie w momencie wyjścia ze strony zdefiniowanej w formularzu. Zawiera ona cześć stałą, którą jest domena i część adresu po domenie, którą można edytować np. http://domena.pl/ - część stała nieedytowalna i "strona.php" - część wpisywana. Widok łączny: http://domena.pl/strona.php.

Warunek zawiera także opcję negacji, która oznacza, że aktywacja zdarzenia dokonuje się tylko i wyłącznie wtedy, gdy osoba nie opuści strony, którą sobie zdefiniowaliśmy.

PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE REGUŁ DO AKTYWIZACJI UŻYTKOWNIKA NP DO DOKOŃCZENIA ZAKUPÓW

Jeżeli chcemy zaktywizować użytkownika do dokończenia zakupów w przypadku porzucenia koszyka, można zastosować następujący system:

W zdarzeniach ustawiamy „kontakt wychodzi ze strony <koszyk>.

W warunkach wybieramy opcję „kontakt wchodzi na stronę” i zaznaczamy <negację> a następnie wpisujemy adres, który pojawia się po dokończeniu zakupów. W naszym przypadku będzie to  <potwierdzenie>. W ten sposób użytkownik, który opuścił stronę <koszyk> ale dlatego, że dokończył zakupy i przeszedł na podstronę „potwierdzenie” nie otrzyma np. SMS-a aktywizującego do zakończenia zakupów. Osoba, która porzuciła koszyk i weszła na inną stronę na np. <home>, może otrzymać SMS-a aktywizującego do dokończenia zakupów np. 10% rabatu.

SMS został dostarczony

w sms

Jest to zdarzenie, które aktywuje się jeżeli uprzednio z systemu został wysłany SMS o fragmencie tekstu, który mamy do wypełnienia w formularzu np. użytkownik po wykonaniu akcji wejścia na stronę, otrzymał wiadomość „Nowa dostawa sukienek – przyjdź i sprawdź.”. Następnie chcemy, aby do grupy osób, które dostały taki SMS, dotarła kolejna wiadomość np. „Zapasy już się kończą”. Dlatego wystarczy, że w pole formularza wpiszemy słowo np.: „dostała” i system wyśle drugą wiadomość tylko do osób, które wcześniej otrzymały SMS-a informującego o dostawie. W przypadku tego zdarzenia, to nie użytkownik aktywuje zdarzenie, ale my sami wypełniając to pole

Warunek JavaScript

w js

Spełnienie tego warunku wymaga uprzedniego spełnienia zdarzenia JavaScript z tą samą nazwą wpisywaną w formularzu.

Wybór akcji

Efektem finalnym reguły, jest uruchomienie akcji. Akcja zostanie wykonana, jeżeli pojawi się reakcja na jedno ze zdarzeń i spełnione zostaną wszystkie zdefiniowane warunki. Niewykonanie się jednej z wybranych akcji, nie powoduje zatrzymania się procesu. Wykonują się kolejne akcje. Do listy można dodać tylko jedną akcję z danego typu. Lista dostępnych możliwości jest następująca:

Wyślij e-mail do kontaktu

Aby akcja się wykonała, musimy wybrać z listy nadawcę lub go dodać. Proces dodawania nadawcy jest dwukrokowy. Po kliknięciu w button "dodaj nowego nadawcę" pojawi się formularz z jego nazwą i adres e-mail do wypełnienia. Po jego prawidłowym wysłaniu przychodzi mail z kodem aktywacyjnym. Należy go wkleić do kolejnego formularza a następnie go aktywować. Po pozytywnej weryfikacji zostaniemy przeniesieni do miejsca wyboru nadawcy gdzie automatycznie zostanie on wybrany. Przy braku swojego nadawcy, mail jest wysyłany z maila domyślnego systemu. Następnie należy wpisać temat wiadomości oraz treść. Ostatnim krokiem jest zdefiniowanie po jakim czasie zostanie wysłany mail do odbiorcy. Do wybrania mamy ilość oraz jednostkę czasową (minuty, godziny, dni). Przy wyborze ilości 0, mail zostanie wysłany natychmiast.

Wyślij wiadomość SMS do kontaktu

Aby akcja się wykonała musimy wybrać z listy nadawcę. Do wyboru mam nadawców z pakietu SMS FULL lub w przypadku pakietu SMS ECO+ nadawcę losowego tzn. że za każdym razem będzie to losowy numer. Następnie wypełniamy treść wiadomości.

Wyślij wiadomość PUSH do kontaktu

Aby akcja się wykonała trzeba skonfigurować powiadomienia PUSH w panelu klienta SerwerSMS ( http://panel.serwersms.pl/index.php?page=powiadomieniapush ). Następnie dodać domenę lub wybrać z istniejących, na której zostanie umieszczony kod push. Następnie na liście domen ( http://panel.serwersms.pl/index.php?page=automatyzacjadomeny&action=domains/index ) z akcji należy wybrać akcję PUSH i powiązać domenę z wybraną konfiguracją PUSH. Po przejściu procesu konfiguracji wypełniamy w powyzszym formularzu tytuł i treść push-a oraz opcjonalnie adres URL, do którego ma linkować.

Ostatnim krokiem jest zdefiniowanie, po jakim czasie zostanie wysłany SMS do odbiorcy. Do wybrania mamy ilość oraz jednostkę czasową (minuty, godziny, dni). Przy wyborze ilości 0, SMS zostanie wysłany natychmiast.

Ilość uruchomień

Parametr ten definiuje ile razy reguła zostanie wykona na jednym odwiedzającym. Przy wyborze wartości większej lub równej 1, pojawia się możliwość zdefiniowania ile razy reguła ma się uruchomić w przeciągu godziny, dnia, tygodnia. Domyślną wartością jest jednokrotne uruchomienie.

Aktywność

Parametr definiuje, czy reguła będzie brana pod uwagę podczas procesu uruchamiana. Zablokowanie reguły powoduje, że reguła nie wykonuje się na żadnym kontakcie.

Oznaczenia ikon

Aktywność reguły

Brak aktywności reguły

Wyświetlanie kodu JavaScript

Edycja reguły

Szczegóły reguły

Historia wywołań reguły

Dezaktywacja reguły

Aktywacja reguły

Usunięcie reguły