Automatyzacja / Domena - co to jest i jak aktywować?

Domeny służą do określenia stron www, na których będzie uruchamiany system automatyzacji. Dla każdej wprowadzonej domeny zostaje wygenerowany unikatowy kod JavaScript, który należy wkleić w kod źródłowy własnej witryny. Wprowadzony kod monitoruje zachowania użytkowników, a w konsekwencji system wykonuje odpowiednie zadania takie jak wysyłka SMS lub E-MAIL, w zależności od stworzonych wcześniej reguł automatyzacji. Dodanie domeny jest podstawowym krokiem rozpoczęcia pracy z systemem. W sytuacji kiedy użytkownik nie posiada zweryfikowanych domen, pojawia się poniższy komunikat.

Rys. Komunikat informujący użytkownika o braku zweryfikowanych domen.

Proces dodania domeny składa się z następujących etapów:

Wprowadzenie domeny do systemu odbywa się poprzez wypełnienie formularza składającego się z jednego pola,
w którym należy wprowadzić nazwę domeny. Formularz dostępny jest po kliknięciu buttona Dodaj domenę, na liście domen. Nazwa może zostać podana jako pełny adres URL (czyli wraz z „www”). Wprowadzana propozycja zostaje sprawdzona pod względem poprawności formatu oraz istnienia domeny w rejestrze DNS.

Rys. Formularz dodania domeny.

Nazwa domeny zostaje zweryfikowana i jeśli jest poprawna, zostaje wprowadzona do systemu. Po zapisaniu domeny użytkownikowi prezentowany jest kod śledzenia, który należy osadzić na swojej stronie www. Kod śledzenia dla domeny dostępny jest zawsze pod ścieżką Remarketing Domeny Kod śledzenia. Do momentu poprawnej weryfikacji domena nie jest autoryzowana i może zostać wprowadzona przez innego użytkownika. W przypadku błędnej podanej nazwy istnieje możliwość jej edycji lub usunięcia.

Rys. Przykładowy kod śledzenia.

Kod ten może być również wysłany wraz z instrukcją osobie opiekującą się serwisem, wystarczy w tym celu wypełnić formularz widoczny poniżej kodu śledzenia podając adres e-mail.

Rys. Formularz wysyłki instrukcji.

Kolejnym krokiem po umieszczeniu kodu śledzenia na swojej stronie www,  jest weryfikacja kodu poprzez kliknięcie
w button Weryfikuj kod śledzenia. Mechanizm sprawdzi, czy pod wybraną domeną został umieszczony skrypt i w razie wykrycia, aktywuje domenę. Od chwili aktywacji, domena staje się dostępna i możemy przystąpić do tworzenia reguł automatyzacji.

System podczas próby weryfikacji kodu śledzenia może wykryć sytuację braku preferowanej domeny. Taka sytuacja ma miejsce, kiedy administrator domeny/hostingu nie wprowadził ujednolicenia strony z www lub bez www. System wykrywa sytuację dublowania strony. Użytkownik otrzymuje wówczas odpowiedni komunikat a na liście domen, w kolumnie
Uwagi znajduje się odpowiedni wpis do wprowadzenia. Należy wówczas dodać odpowiedni rekord w pliku .htacces realizujcy przekierowanie 301. W celu wprowadzenia poprawki najlepiej skonsultować się z administratorem serwera w celu wprowadzenia zmiany.

Zweryfikowaną domenę można w dowolnej chwili dezaktywować. W takiej sytuacji monitorowanie i wykonywanie działań automatyzacji zostaje wstrzymane do czasu ponownej aktywacji.  

Oznaczenia ikon w panelu

Aktywność śledzenia i wykonywania reguł/konwersji

Brak aktywności śledzenia i wykonywania reguł/konwersji

Wyświetlanie kodu śledzącego

Weryfikacja poprawności osadzenia kodu śledzącego

Edycja nazwy domeny

Dodanie widżetu

Dezaktywacja domeny

Aktywacja domeny